1/1970 Sb.: Doplňuje
vyhl. 61/1961 Sb.:§1 ods. 1 písm. o/ - s působností pro ČSR;          

7/1970 Sb.: Doplňuje
vyhl. 61/1961 Sb.:§1 ods. 1 písm. o/ - s pôsobnosťou pre SSR;          

159/1971 Sb.: Mění část
Vyhláška 61/1961 Sb.: § 2 - s pôsobnosťou pre SSR;               

102/1980 Sb.: Mění část
Vyhláška 61/1961 Sb.: §3 ods. 1 - s pôsobnosťou pre SSR;            

89/1983 Sb.: Mění část
Vyhláška 61/1961 Sb.: §3 ods. 1 - s působností pro ČSR;             

DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD
DEMODEMO DEMODEM ODE