Ruší
Vyhláška 508/1950 Ú.v.;                             

Ruší
Zákon 225/1947 Sb.;                               

Ruší část
zák. 12/1948 Sb.:ustanovení o přísežných hajných k ochraně           
myslivosti;                                   

Ruší část
zák. 86/1949 Sb.:ustanovení o přísežných hajných k ochraně           
myslivosti;                                   

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMOD                             

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMODE                            

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMOD                             

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEM                         

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODEM