146/1971 Sb.: Mění část
Zákon 23/1962 Sb.:§ 22 ods. 2;§ 23 ods. 1 a 3 - s působností pro        
ČSR;                                      

159/1971 Sb.: Mění část
Zákon 23/1962 Sb.:§ 22 ods. 2;§ 23 ods. 1 a 3 - s pôsobnosťou pre        
SSR;                                      

96/1977 Sb.: Mění část
Zákon 23/1962 Sb.: 21 ods. 1 písm. a/ první věta; § 36 ods. 1 -         
pro ČSR;                                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O D E MODEMODEMOD       
DEM ODEM                                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMOD                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMOD EMODEMOD EMODE MODEMO DEM ODE MOD EMO DEMO DE        
DEMO D EM ODE MODE MO DEMO D E MOD EM ODEM O D EMO DEMO DE MODE M        
a 2;§ 18 ods. 1 až 3;§ 20 ods. 1;§ 21 ods. 1 písm. c/ a d/ a ods.        
2;§ 22 ods. 1 a 2;§ 23 ods. 1 a 3;§ 24 ods. 1 až 3;§ 26;§ 28;§ 29        
ods. 1, 4 a 5;§ 30 ods. 1 písm. a/, d/ a f/ a ods. 2;§ 31 ods. 1        
až 3;§ 34 ods. 1 písm. b/ a ods. 2 až 4;§ 35 ods. 1;§ 38 ods. 1,        
2 a 4;§ 44a ods. 1;                               

270/1992 Sb.: Ruší část
Zákon 23/1962 Sb.:§ 3 a 4;§ 12;§ 13 ods. 2, dosavadní ods. 3 se         
DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMODE MO DEMO DE MODEMODEM         
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EMODEMOD EM ODEM ODEMOD EM ODEM        
D E MO DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O DEM OD EM         
DEM                                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMOD E MODE M O DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DEM ODEM OD EMOD E M ODE MODEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D         
se označuje jako ods. 6 a upravuje se jeho text;§ 38a;§ 44b až         
44g;                                      

512/1992 Sb.: Úplné znění
Zákon 23/1962 Sb.:s platností pro ČR;                      

99/1993 Z.z.: Mění část
Zákon 23/1962 Sb.:§ 1;§ 2;§ 3 ods. 1 a 3;§ 4 ods. 1 a 2;§ 14;§ 15        
ods. 1;§ 18 ods. 2;§ 31 ods. 2;§ 38 ods. 2 - s pôsobnosťou pre         
SR;                                       

DEMODEM ODEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMODEMODEMOD EMODE M ODEMOD EMO D EMOD EM O DEMO DE       
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MOD EMOD EMO DE MODE M O          
DEMODEMODE MODEMODEM OD EMOD EM ODEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE        
DEM ODEM O D E M O DEMODEMODEM ODE MOD                     

DEMODEM ODEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMODEMODE MOD E MODEMODEM O D EMODEMODEMO DEM ODE        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
Zákon 23/1962 Sb.: § 16 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako        
o ds. 4 - s působností pro ČR;                         

289/1995 Sb.: Mění část
Zákon 23/1962 Sb.: § 24 ods. 2;§ 29 ods. 1;§ 38 ods. 2 - s           
působnos tí pro ČR;                               

166/1999 Sb.: Doplňuje
Zákon 23/1962 Sb.: § 19 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 5 se označují        
j ako ods. 4 až 6 a text ods. 5 se upravuje - s působností pro ČR;       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM O D EMODEMODEM ODE MOD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO D EM ODEM OD E MO DEMO D        
DEM ODEMO DEM O D EMODEMODEM ODE MO                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DE MOD E MODE M OD EMOD E MODEM OD        
D EM O DEMO DE M ODE M O DEMO D EMO DEMO D EMODE MOD EM O DEM          
D E MODEMODEMO DEM OD                              

132/2000 Sb.: Mění část
Zákon 23/1962 Sb.: § 6a ods. 2;§ 19 ods. 5 a 6;§ 38 ods. 1; - s         
působností pro ČR                                

449/2001 Sb.: Ruší pro ČR
Zákon 23/1962 Sb.                                

274/2009 Z.z.: Ruší pro SR
Zákon 23/1962 Sb.