52/1966 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 99/1963 Sb.: ust. o rodinných domcích nebo jejich částech a        
práv a povinností jejich vlastníků nebo uživatelů (ve vztahu k         
vlastnictví k bytům nebo jejich částem a k právům a povinnostem         
vlastníků bytů);                                

257/1992 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 99/1963 Sb.: úprava řízení ve věcech poplatků (ve vztahu k        
řízení o poplatcích u Nejvyššího soudu);                    

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMO DEMO DEMODE MODEMOD EMO DEMODEM ODE MODEMO D EMODEMO       
DEMODEM O D EMODEMODEM ODE MOD                         

DEMODEM ODEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMO DEMO D EMODEMODEMO DEM ODE                    

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO D EMODEM ODEM ODEMOD EMO DEMODE M ODEMOD        
DEMODE MODE MODEMODE MODEMOD E M ODEMODEMOD EMO DEM               

193/1994 Z.z.: Vztah speciality k
Zákon 99/1963 Sb.:§ 277 ods. 2 (vylúčenie prídavkov na deti z výko       
nu rozhodnutia - § 17) - s pôsobnosťou pre SR;                 

248/1995 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 99/1963 Sb.: úprava vedení rejstříku a řízení v              
rejstříkových věcech;                              

43/1996 Z.z.: Vztah speciality k
Zákon 99/1963 Sb.:úprava písom. súhlasu zákon. zástupcu k psycholo       
DE MODEMODEM ODEMODE MOD EMODEM O D EM O D EMODEMODEMO DEM ODE         

DEMODEMO DEMOD EMODE MODEMODEMO D
DEMOD EMODEMO DEMODE MODEMO D EMODEM ODEMODE M ODEMODEM ODEMODEMOD       
DEMO DEMODEMODEM O DE MODEMODEM ODEMODEMO DEMODEMODEMO DEMOD EM OD       
D EM O DE MODEMOD E MODE M O DEMODEMODEM ODE MOD                

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMO DEMO DE MODEMO D EMODEMODEMODE MODEMO D EMODEMODEMO        
DEMODEM                                     

292/2013 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 99/1963 Sb.