150/1983 Sb.: Doplňuje
Zákon 22/1964 Sb.: §4 - s pôsobnosou pre SSR;                 

150/1983 Sb.: Mění část
Zákon 22/1964 Sb.: §4 - s pôsobnosou pre SSR;                 

157/1983 Sb.: Mění část
Zákon 22/1964 Sb.: §4 ods. 3 - s působností pro ČSR;              

157/1983 Sb.: Doplňuje
Zákon 22/1964 Sb.: §4 - s působností pro ČSR;                  

265/1992 Sb.: Ruší část
Zákon 22/1964 Sb.: §4 ods. 2;                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD
DEMOD EMODEMO DEMO                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD
DEMOD EMODEMO DEMO DEMOD EMODEMO DEMO