92/1949 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.: ust. o projevech vůle (ve vztahu k žádostem o        
dobrovolný vstup do vojska);                          

94/1963 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.                                

52/1966 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.: ust. o převodu nebo přechodu nemovitostí v          
osobním vlastnictví (ve vztahu k převodu osobního vlastnictví k         
bytu);ust. o rodinných domcích nebo jejich částech a práv a           
DEMODEMODE MODEMO DEMODEMOD EMOD EMODEMODE MOD EMODEM O             
DEMODEMODEM O DEMOD EMOD EMODEM ODEMOD E MODEMODEMOD EMODEMODE         
DEMODE                                     

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMO DEMO                               

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMO DEMODEMO D EMODEMODE MODEMO DEM ODEMOD E M ODE M O D       
ůsobností pro ČR;                                

63/1991 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.:(ve vztahu k ochraně práv proti nedovolenému         
omezení soutěže - § 17);                            

492/1991 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.:úprava pojištění odpovědnosti za škody - s působ       
ností pro ČR;                                  

513/1991 Sb.: Vztah speciality k
DEMOD EMODEMO DEM                                

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMO DEMO DEMODE MODEMODEMODE MO DEMOD EMO DEMODE M          
DEMODEMODE MODEMO                                

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEM ODEMOD E MODEMODE MODEMODEMOD           
DEMODEMODEMOD                                  

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
Zákon 40/1964 Sb.: ust. o zástavním právu (ve vztahu k zastavení        
cenných papírů) - s působností pro ČR;                     

160/1993 Z.z.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.:§ 580 a 581 (započítavanie vzájom. pohľadávok v        
obchod. styku) - s pôsobnosťou pre SR;                     

42/1994 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.: úprava vzájemných závazků mezi připojištěným a        
f ondem - s působností pro ČR;                         

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO D EMODEMODEM ODEMO DEM ODEMOD E M ODE          

DEMODEMO DEMOD EMODE MODEMODEMO D
DEMOD EMODEMO DEMODEMODE MODEMODEMODE MODEMOD EMO DEMODE M ODEMODE       
DEMOD EMODEMO DEMODEMODEMOD EMODE MODEMODEMODE MODEMODEMODE MODEMO       
D E MOD E M ODEMODEMODE MOD EMO                         

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO DEM ODEMOD E MODEMO DEMODEMODEM            
družstevní záložny);                              

181/1995 Z.z.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.: úprava spoluvlastníckych vzťahov (vo vzťahu k §       
2 ods. 3) - s pôsobnosťou pre SR;                        

123/1996 Z.z.: Vztah speciality k
Zákon 40/1964 Sb.:úprava vzniku, činnosti a zániku dôchodkovej poi       
sťovne (vo vzťahu k § 2) - s pôsobnosťou pre SR;                

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMO DEM                                

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMO DEM                                

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMO DEM                                

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO D EMODEMO DEMOD E M ODEMODEMOD EMO DEM