Mění část
Vyhláška 23/1964 Sb.: příloha oddíl A bod 5;