84/1968 Sb.: Mění část
Zákon 81/1966 Sb.: §17, §18, §19 ods. 3;                    

127/1968 Sb.: Mění část
zák. 81/1966 Sb.: §8;                              

127/1968 Sb.: Ruší část
Zákon 81/1966 Sb.:§ 17;                             

99/1969 Sb.: Ruší část
Zákon 81/1966 Sb.:§ 8 ods. 3;                          

131/1970 Sb.: Mění část
Zákon 81/1966 Sb.:§ 5 ods. 2 - s pôsobnosou pre SSR;              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M O D EMODEMODEM ODE MODE              

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EMOD                            

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EM O D EMODE MOD E MO DEMO DE               

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO D EM O DE M OD E MO D EM OD EM O DEM O DEM          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EMO                            

425/1990 Sb.: Mění část
Zákon 81/1966 Sb.: § 5 ods. 2 - s působností pro ČR;              

186/1997 Z.z.: Mění část
Zákon 81/1966 Sb.:§ 5 ods. 2 - s pôsobnosou pre SR;              

186/1997 Z.z.: Doplňuje
Zákon 81/1966 Sb.:§ 5 ods. 3 až 6 - s pôsobnosou pre SR;            

187/1998 Z.z.: Doplňuje
Zákon 81/1966 Sb.: § 9a - s pôsobnosou pre SR;                 

46/1999 Z.z.: Mění část
Zákon 81/1966 Sb.: § 9a ods. 1 - s pôsobnosou pre SR;             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D E MODEMODEMO DEM ODE              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O D E MODEMODEMO DEM ODE              

DEMODEM ODEM ODEM ODE MO
DEMOD EMODEMO DEM                                

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMO DEMODEMODEMO DEM ODEMOD E MODEMO DE                
D E MODEMODEMOD EMO DE                             

227/2000 Z.z.: Doplňuje
Zákon 81/1966 Sb.:§ 9b; - s pôsobnosou pre SR                 

535/2003 Z.z.: Mění část
Zákon 81/1966 Sb.: § 5 ods. 2;§ 6 písm. g/;§ 9a ods. 2;§ 9b ods.        
2;§ 26a nadpis - s pôsobnosou pre SR;                     

535/2003 Z.z.: Doplňuje
Zákon 81/1966 Sb.: § 26b;§ 29c - s pôsobnosou pre SR;             

535/2003 Z.z.: Ruší část
Zákon 81/1966 Sb.: § 5 ods. 3 až 6 - s pôsobnosou pre SR;           

DEMODEMO DEMOD EMOD EMO DE
DEMOD EMODEMO DEM