49/1982 Sb.: Mění část
Zákon 130/1974 Sb.: §3 ods. 2;                         

49/1982 Sb.: Doplňuje
Zákon 130/1974 Sb.: §3 ;                            

425/1990 Sb.: Ruší část
Zákon 130/1974 Sb.: § 3 ods. 3, dosavadní ods. 4 se označuje jako        
ods. 3 a mění se jeho znění; § 6 ods. 3;                    

425/1990 Sb.: Mění část
Zákon 130/1974 Sb.: § 3 ods. 2; § 4 ods. 1 až 3;§ 6 ods. 2; § 18        
ods. 3 a 6;                                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODE MODEMODEM ODEMO DEM OD E MO       
DE MODEMODE MODE MODEM ODE MO D EMO                       

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO D E MODEMO D EMOD EMO DEM O DEMODE M          
DEMOD EM OD EMO DE MO DE M ODEM O DEMO DEM O DEMO D E MOD EMO DE        
DEMOD E MODE M OD EMO DE MODE MODE MO D EMOD EM ODEM OD EM O DEM O       
16 nadpis a ods. 1;§ 18;§ 20 ods. 1 a 2;§ 21;§ 23 ods. 1 a 3; §         
24;§ 26;§ 27 ods. 2;§ 29 ods. 1 písm. a/ a b/ a ods. 2;             

23/1992 Sb.: Doplňuje
Zákon 130/1974 Sb.: § 5 písm. s/;§ 17 ods. 1, dosavadní ods. 1 a 2       
se označují jako ods. 2 a 3;§ 19 ods. 3;§ 24a až 24k;příloha;          

23/1992 Sb.: Ruší část
Zákon 130/1974 Sb.: § 3 ods. 2 písm. b/;                    

458/1992 Sb.: Úplné znění
Zákon 130/1974 Sb.:                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DEM                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE M O DE                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EM OD EMODEMODE MODE M OD E MO         
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MOD E M ODEM                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEMO DE M ODE                

132/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 130/1974 Sb.: § 1 písm. c/, dosavadní písm. c/ a d/ se          
označují jako písm. d/ a e/;§ 5a;                        

240/2000 Sb.: Mění část
Zákon 130/1974 Sb.: § 18 ods. 2 a ods. 4 až 6;                 

185/2001 Sb.: Mění část
Zákon 130/1974 Sb.: § 24i;                           

254/2001 Sb.: Ruší
Zákon 130/1974 Sb.