Ruší
směr. č. 20/1964 Sbírky směrnic pro NV;                     

Ruší
Vyhláška 102/1964 Sb.                              

Ruší část
Vyhláška 104/1964 Sb.: §37 až 79, §82 ods. 4 písm. a, c, f, §92 až       
98, §99b;                                    

Ruší
Vyhláška 105/1964 Sb.                              

Ruší část
Redakční sdělení 161/1964 Sb.: bod 3.;                     

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE MODEMODEM ODEMODEMODE M         
DEMODE MOD EMODEMOD EMODEM O DEMODEMO DE MODEM                 

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

Ruší
Vyhláška 93/1968 Sb.                              

Ruší
Vyhláška 94/1968 Sb.                              

Ruší
Vyhláška 179/1968 Sb.                              

Mění část
Vyhláška 180/1968 Sb.                              

Ruší
Vyhláška 181/1968 Sb.                              

Ruší část
Vyhláška 74/1970 Sb.: ust. upravující nároky ze sociálního           
DEMODEMODEMO                                  

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM