81/1979 Sb.: Mění část
Vyhláška 128/1975 Sb.: § 28 ods. 2 písm. a/;§ 110 ods. 2;§ 115         
ods. 1;§ 124 ods. 2;                              

108/1979 Sb.: Mění část
Vyhláška 128/1975 Sb.: §36 písm. b, §136 ods. 2 písm. b, ods. 4,        
§137 ods. 4;                                  

164/1979 Sb.: Doplňuje
Vyhláška 128/1975 Sb.: §10, §14 ods. 1 písm. a, §23, §25 ods. 1         
písm. c, §31, vkládá se §31a, §53 ods. 2, §54 ods. 2, vkládá se         
DEMOD EMODEM OD EMODE MODEM ODEM ODEM OD EMOD EMOD EM ODEMODEMO DE       
DEMODEM OD EM                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEM ODEM OD EMOD EMO DEMO D EMODE MODEM         
DEMODE MODEM O DEMODEMODEMODE MODEMODEMODEM ODEMODEMODE MOD EMOD        
D EMODE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO D EM OD EM OD EMODE M        
č. 6, §20 ods. 1, 2, §22 ods. 2, §27 ods. 1, §31, §44, §46, §47         
ods. 1, §50 ods. 2, 3, §51, §60, §62, §63, §64 ods. 2, §67 ods. 1,       
§69 ods. 1, §89 ods. 3, §91, §92 ods. 1, §94, §95, §96, §137 ods.        
6, 7, 8, §151 písm. ch, §154 ods. 1 písm. d, §159 ods. 2;            

15/1982 Sb.: Mění část
Vyhláška 128/1975 Sb.: §22 ods. 1, §28 ods. 2 písm. a, věta nad         
§31, §36, §45 ods. 1, §55 ods. 1, 2, §60 ods. 1, 2, §65 ods. 2,         
DEMO DEMO DE MOD EMOD EM ODE MODE MO DEMO DEMO DE MO DEMO DEMO DE        
DE MODE MODE MODE MODE MODE M ODEMO D E MO DEMO DE MODE MODE MO DE       
DEMO DEMO DE MODEM ODEMO                            

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODE MO DEMOD EMODEM OD EMODE MODEMO DE        
DEMOD EMO DEMO DE MODEM ODEMO DEMOD                       

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
Vyhláška 128/1975 Sb.: §11, §14 ods. 1 písm. c č. 6, §15 ods. 6,        
§20 ods. 1, §66 ods. 3, §89 ods. 3, §92 ods. 1;                 

78/1982 Sb.: Doplňuje
Vyhláška 128/1975 Sb.: §13, §157 ods. 1;                    

141/1983 Sb.: Doplňuje
Vyhláška 128/1975 Sb.: §11 ods. 1, §14 ods. 1 písm. a č. 6, §18,        
§20, §24 ods. 4, §25 ods. 1 písm. d, vkládá se §39a, §42, za §96        
se vkládá nový pátý díl, §100 písm. c, §136 ods. 2 písm. a, §149,        
DEMOD EMODEMO DE MO                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEM ODEM OD EMOD EMOD EMOD EM              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEM ODEM O DEMOD E MO DE MODE MODE MODE         
DEMOD EM ODEMODE MO D EMODEMO DE MOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMOD                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
Vyhláška 128/1975 Sb.: §2 ods. 1, §12, §14 ods. 1 písm. a, §15         
ods. 2, §25, §26, §37 ods. 1, §41, §45, §60, §110 ods. 1, 3, §124        
ods. 3, §126, §129 ods. 1 písm. a, §130 ods. 2, §131 ods. 1, §134        
ods. 1, §136 ods. 4, 5, §151, §154 ods. 3, 4, §155 ods. 2;           

73/1984 Sb.: Doplňuje
Vyhláška 128/1975 Sb.: §154 ods. 1 písm. h;                   

73/1984 Sb.: Ruší část
Vyhláška 128/1975 Sb.: §127;                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMOD EM OD EM ODEM ODEM O DEMOD EM ODE        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DEMO D EMODE MO DEM ODEMO DE MOD EMOD EM        
DEM ODEM OD EMO DEMO DE MO DE MODE MODE MO DEMO DEMO DE MODEM          
DEMOD EMODE MODEM ODEMO DEMO DEMO DE                      

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMO DEMOD EMOD EMOD E MODEM OD             

57/1987 Sb.: Doplňuje
Vyhláška 128/1975 Sb.: §3 ods. 3, §15 ods. 1, §80, §97 ods. 2,         
§97e, §97h;                                   

149/1988 Sb.: Ruší část
Vyhláška 128/1975 Sb.: všechno kromě § 132 až 134,§ 139,části páté       
a přílohy 2;                                  

260/1990 Sb.: Mění část
Vyhláška 128/1975 Sb.: § 145a ods. 2;                      

582/1991 Sb.: Ruší část
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D EMOD E MODE M O DEMODEMODE MOD EMO           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO D EMOD E M ODEMODEMOD EMO DEM              

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMODEMO DEMODEMO DEMODEMOD EMOD E M ODEMODEMODE MOD EMO            

DEMODEMO DEMOD EMOD EMO DE
DEMODEMO DEMODEMO DEMO                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD
DEMODEMO DEMODEMO DEM