Ruší pro SR
smer. MPLVH č. 14/1964 Zbierky smerníc pre NV;                 

Ruší pro SR
Vyhláška 615/1949 Ú.v.;                             

Ruší pro SR
zák. 12/1948 Sb.;                                

Ruší pro SR
zák. 86/1949 Sb.;                                

Doplňuje
Zákon 1/1955 Zb. SNR:§ 15 ods. 3;§ 20 ods. 2, doterajší text sa         
označuje ako ods. 1;                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O D E MODEMODEMOD       
DEM ODEM                                    

DEMO DEMO
DEMO DEMODEMO DEMO DEMODEM O DEMODEM OD EM ODE MODEMOD E MODEMOD        
DEM ODEMODE M ODEMODE MOD                            

DEMO
DEMOD EMODEM ODEM