138/1982 Sb.: Ruší část
Zákon 49/1982 Sb.: položky 13 až 22 přílohy;                  

367/1990 Sb.: Ruší
Zákon 49/1982 Sb.: