149/1988 Sb.: Mění část
Vyhláška 73/1984 Sb.                              

329/2011 Sb.: Ruší pro ČR
Vyhláška 73/1984 Sb.