586/1992 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 44/1988 Sb.: definování "jiného majetku" (ve vztahu k           
technické rekultivaci) - s působností pro ČR;                  

278/1993 Z.z.: Vztah speciality k
Zákon 44/1988 Sb.: nakladanie s majetkom štátu (vo vzťahu k § 1         
ods . 2 písm. b/) - s pôsobnosťou pre SR;                    

13/1997 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 44/1988 Sb.: úprava styku pozem. komunikací s dobývacími         
pros tory (ve vztahu k § 36 ods. 8) - s působností pro ČR;