Ruší část
Zákon 161/1968 Sb.: čl. IV;                           

Ruší část
Zákon 71/1970 Sb.: čl. 3 a 4;                          

Ruší část
Zákon 106/1971 Sb.: čl. I;                           

Ruší část
Zákon 121/1975 Sb.: vše s výjimkou §§ 84 ods. 2,85 až 87,90,92,97        
ods. 3 a 101;                                  

Ruší
Zákonné opatření 76/1979 Sb.                          

DEMO
DEMOD EMODEMOD EMO                               

DEMO
DEMODEM ODEMODEM ODEMOD EMO                           

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODE MODE M OD                            

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO DEM ODE                           

DEMO DEMO
DEMOD EMODE MODEMOD EMOD EMODEMO DEMODEMODE M ODEMODEM OD EM ODEM        
2, 85 až 87, 90, 92, 97 ods. 3 a 101;                      

Mění část
Zákon 56/1984 Sb.                                

Ruší
Zákon 108/1984 Sb.                               

Ruší
Zákon 53/1987 Sb.