125/1990 Sb.: Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: § 9 ods. 1 písm. e/ a f/; § 19 ods. 1 písm. a/       
bod 13;                                     

125/1990 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 1 písm. d/; § 5 ods. 1 a 2; § 6; § 7 písm.        
a/ a b/; § 9 ods. 1 písm. a/; § 9 ods. 1 písm. d/ body 3 a 4; § 9        
ods. 2; § 10 předvětí a písm. a/ a b/; § 13; § 22; § 30; § 35; §        
54 ods. 1 písm. a/; § 56 ods. 1 písm. a/ bod 1; § 56 ods. 1 písm.        
DE M ODE M OD EMOD EM O DEM                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD E M ODEM O D EM O D E MO            
DEMODEMODE MODE MODEM O DEMOD E MODE M O DEMODEMO D EM O DE           
DEMODEMO DEMO D EM OD E M ODEMO DE MOD EMO D E MODEM OD EMO DE M O       
D EMOD E MODEM OD EM ODEMODEMOD EMOD E M O D EMODEMODE MODE M OD        
DE MO DEMODEMO DEMO D EM OD E MOD                        

210/1990 Sb.: Ruší část
Zákon 114/1988 Sb.: § 6; §§ 9 a 10, 12 a 13; § 16 písm. a/ bod č.        
3 a dosavadní bod č. 4 se označuje jako bod č. 3; § 17 písm. a/         
bod č. 2 a označení bodu č. 1; § 19 ods. 1 písm. a/ body č. 2, 6 a       
13, dosavadní body 3 až 5 se označují jako body č. 2 až 4 a           
dosavadní body 7 až 12 se označují jako č. 5 až 10; § 21 písm. a/        
body č. 4 a 5; § 22;§ 27 vč. názvu dílu třetího; § 30; § 35; § 54        
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EM O DE M O DEMOD EMODE MODEMO DE M O D EMO         
DEMOD EMODE MODEM O DEMOD EMODE MODEMO D EM ODEM OD E MOD E MO DEM       
DEMODEMO D EM ODEM O D EM OD EM O DEM O DE MODEM ODE              

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MO DEMO D EMODE MO DEM OD E M            
DEMODEMOD EMOD EM O DE M OD EMODEMOD EMOD E MO DE M ODEM O DE          
písm. i/, j/ a k/;                               

245/1990 Sb.: Úplné znění
Zákon 114/1988 Sb.                               

425/1990 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 24;§ 25;§ 31;§ 36 písm. b/;§ 44;§ 46 ods. 1        
a 6;§ 48;§ 49 ods. 3;                              

459/1990 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 1; § 8;                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMOD EMODEMODE MODEMOD EM O DE MO        
DEMODEMO DEMO DEMODEM ODE M ODE                         

DEMODE MODE MODE MODE
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE M ODE                     

DEMODE MODE MODE MODE
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MOD E MOD E MO DEMO D EMODE MO DEM OD        
DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MO D E MO D EM ODEMO DEM         
DEMODEMOD EMODEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DE MO DEM O DE MODE         
6, dosavadní ods. 7 až 9 se označují jako 6 až 8;                

9/1991 Sb.: Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: § 54 ods. 1 písm. d/;                    

288/1991 Sb.: Úplné znění
Zákon 114/1988 Sb.:                               

582/1991 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 53 písm. a/;§ 54 ods. 5;§ 55;§ 58;            

582/1991 Sb.: Ruší část
Zákon 114/1988 Sb.: § 1 ods. 1 písm. b/, c/ a e/ a ods. 3 písm.         
DEM OD E MODE M ODEM O DEMOD EM O DE M ODEM O DE MOD EMO DE MO DE        
DE M OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DEM OD E MODE MO DEMO DEM OD EMOD       
DE M O DEM ODEMO DE MODE MOD EM ODEMO DEM ODE MO D EMO             

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO DE MODE M ODEMO DE MOD EMO DE       
DEMO D EMODE MODE MO DEMO D EMODE MOD                      

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DEMODE MO DEMO DEMODEMOD EMOD EMODEM O         
desátý se označují jako díly desátý a jedenáctý;§ 55a;             

307/1993 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 54 ods. 1 písm. d/;                    

72/1995 Sb.: Ruší část
114/1988 Sb.:§ 19 ods. 1 písm. a/ č. 1;                     

118/1995 Sb.: Ruší část
Zákon 114/1988 Sb.: § 15 ods. 2 písm. f/;§ 21 písm. a/ bod 2;          

118/1995 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 58 písm. a/ a od 1.1.1996 znovu toto           
DEMODEMO DEM                                  

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MODE                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO DEM O D EMODE MO D EMODE        
D E MODEM OD EMO DE M O D E MODEM ODE MO D EMOD EMOD EM ODEMO DE        
bod 1;§ 55;§ 56 ods. 1 a 2;§ 56a;§ 58 písm. a/;                 

91/1998 Sb.: Ruší část
Zákon 114/1988 Sb.: § 15 ods. 2 písm. j/;                    

91/1998 Sb.: Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: § 19 písm. m/;                       

155/1998 Sb.: Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.:§ 34 ods. 2, dosavadní text se označuje jako od       
s. 1;                                      

169/1999 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EM O DEM                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMODE MOD                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODEM ODEM OD EMODE MOD            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EM O DEMO DE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO        
e/ až i/ se označují jako písm. d/ až ch/;§ 51a ods. 1 písm. a/         
bod 2, dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2;§ 51a ods. 2 a 3,         
zároveň se ruší označení ods. 1;§ 51a písm. b/, zároveň se ruší         
označení písm. a/;§ 55 ods. 1 písm. b/, zároveň se ruší označení        
písm. a/;§ 55 ods. 2, zároveň se ruší označení ods. 1;§ 56 ods. 1,       
dosavadní ods. 2 a 3 se označují jako ods. 1 a 2 a text ods. 1         
písm. b/ se upravuje;§ 56a;§ 58 písm. ch/, dosavadní písm. i/ se        
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO D EM        
DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE M ODEM OD EMODEMODE MODE M OD         
DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODEM                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
ods. 4 a současně se mění jeho text;                      

132/2000 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 1 ods. 2;§ 3;§ 46 ods. 1;§ 48;§ 56 ods. 2,        
ods. 2 písm. a/ až c/;                             

151/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: § 56c včetně nadpisu;                    

320/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: § 32 ods. 1 písm. e/ a f/;§ 37 ods. 1 písm.         
e/;§ 42 písm. c/;§ 56d;                             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEM ODE M ODEM OD EMOD E MODEM ODE            
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD E MODE MO DEMO DEMOD        
DEMODE M ODEM OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM       
DEMODEMO DEMO DEMO D E MODE MO DEMODE MO DEMO D EMODE MOD            
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODEM OD EMODEM ODEMODEM        
DEMODE M ODEM OD EMODE MOD EMODEMO DE MODE MODE MODEM ODE MODEMO D       
43;§ 43 písm. b/, dosavadní písm. c/ se označuje jako písm. b/;         

320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 1 ods. 1;§ 3 ods. 1 a 3;§ 4a;nadpis hl.          
druhé čás. druhé;§ 14 ods. 1 až 4; nadpis nad § 15;§ 15;§ 16;§         
19;§ 26; nadpis nad § 32;§ 32 ods. 2;§ 34 ods. 1; nadpis nad §         
37;§ 37 ods. 2;§ 41;§ 43;nadpis § 44;§ 44 ods. 1, 2;§ 52 ods. 2;§        
53;§ 54 ods.1 písm.d/,f/, ods.4;§ 55a ods.1, 4;§ 56 ods.1 písm.         
DEMO DEMODEMODEM                                

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO DEM ODE MO DEMO D EMODE        
DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

501/2004 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 54 ods. 1 vč. písm. d/, ods. 5; § 56 ods. 1;       

47/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: část druhá hlava druhá díl jedenáctý vč.          
nadpisu;§ 54a;                                 

109/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 114/1988 Sb.: § 2 ods. 1 písm. e/ a f/;§ 3 ods. 1 písm. b/,        
zrušuje se označení písm. a/, ods. 2 a 3 a zrušuje se označení         
ods. 1;§ 14 ods. 2 a 3, zrušuje se označení ods. 1;§ 15;§ 32 ods.        
D EMODE MOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM OD EMODEMOD EMOD         
DEMOD EM OD EMOD EMO DEM OD EM ODE MO D EM ODE MODEMODEM OD EMOD E       
DEMOD EMOD EMODE MO DEMO D EMODE MOD EMODEMO DE MODEMODE MODEM ODE       
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE M O DEMO DE MODE         
DEMODE MOD EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM ODEMODEM ODEM ODEMO         
DEMO DE MODEM OD EM OD E MODE MODEMOD EM Označení písm. a/ a mění        
se jeho text;                                  

109/2006 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 4a;§ 54 ods. 1 písm. d/ a f/, ods. 2 a 4;         

112/2006 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 34 ods. 1;§ 54 ods. 1 písm. d/;              

112/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 114/1988 Sb.: § 14 ods. 2, dosavadní ods. 3 a 4 se označují        
jako ods. 2 a 3;§ 16 a 19;§ 32 ods. 2, zrušuje se označení ods.         
DEM OD EMODE MOD EMODEMO DE MODEMODE MODEM OD E MODE MO DEMO          
DEMODE MOD EMO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE         
DEMODEMO DEMO DEMOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMO                          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD EM ODEMO DEM             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

261/2007 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 33;                            

427/2010 Sb.: Mění část
Zákon 114/1988 Sb.: § 51a ods. 1 písm. b/;                   

329/2011 Sb.: Ruší
Zákon 114/1988 Sb.