Vztah speciality k
Zákon 54/1956 Sb.: (ve vztahu k nemocenskému pojištění osob                     
samostatně výdělečně činných);