Ruší
směr. FMPSV z 10.7.1980 č. F 32-867/80-1110;                  

Ruší
směr. SÚSZ č. 13/1965 (reg. v část. 45/1965 Sb.);                

Ruší
směr. SÚSZ z 28.9.1964 č. S/1-8301;                       

Ruší část
Vyhláška 124/1967 Sb.: §1 ods. 1 písm. c, §2 ods. 5 písm. b, §3         
ods. 1;                                     

Ruší část
Vyhláška 128/1975 Sb.: všechno kromě § 132 až 134,§ 139,části páté       
D EMODEMO DE                                  

DEMO
DEMODEMO D EMODEMODEMODEMOD                           

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEM                              

DEMO
DEMOD EMODEMODEMODEM                              

DEMO
DEMODEMO DEMODEM ODE                              

Ruší
Vyhláška 78/1982 Sb.                              

Ruší
Vyhláška 144/1983 Sb.                              

Mění část
Vyhláška 73/1984 Sb.                              

Ruší
Výnos F 72-10727-4303                              

Ruší
Vyhláška 131/1984 Sb.