Vztah speciality k
Vyhláška 182/1991 Sb.: § 76 ods. 1;