Mění část
Zákon 54/1956 Sb.: § 57; pravomoc k vydávání právních předpisů o        
nemocenském pojištění;                             

Doplňuje
Zákon 100/1988 Sb.: § 1 ods. 7 a 8; § 6 ods. 1 písm. f/; § 8 ods.        
1 písm. g/; § 86 ods. 3; § 90 ods. 1 (dosavadní text se označuje        
jako ods. 2); část šestá (dosavadní části šestá a sedmá se           
označují jako části sedmá a osmá); § 169a;                   

Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM ODEMODEMOD EMODEMO DE M OD       
DE MODEMO DEMODEMO DEMO DE M ODEM O D E MODE M ODEMO DE MODEM          
DEMODEMODEMO DEMODEMO DEMODEMO D E MODEM OD EMO DE M O DEMO DE M        
D EM ODEM O DEMOD EM ODEMO DEMODEMODEM ODEMODEM ODEMODEM ODE          
DEMODE MODEM ODEMO DEMOD EMODEM O DEM ODEM O DEMO DEMODE            

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EM O D EMOD E MODEM ODE M OD E M        
DEMO D EMODE MOD E MOD E MO DEMO D EMODE MO D EMO D EM ODEM OD E        
71 ods. 1 písm. a/; § 82 ods. 3; § 100 ods. 2; § 160; § 177 ods.        
1, 2, 3 a 4; osobní důchod podle § 53 se mění na důchod, který         
nahrazoval, a to ve výši, v jaké byl k 1. 5. 1990 vyplácen;