265/2001 Sb.: Ruší část
Zákon 175/1990 Sb.: čl.IV bod 2; - s působností pro ČR             

40/2009 Sb.: Ruší pro ČR
Zákon 175/1990 Sb.