133/1985 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 200/1990 Sb.: obecná úprava přestupků (ve vztahu k § 79);         

20/1987 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 200/1990 Sb.: obecná úprava přestupků (ve vztahu k § 40);         

108/1987 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 200/1990 Sb.:obecná úprava přestupků (ve vztahu k § 11c);         

528/1990 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 200/1990 Sb.:(ve vztahu k devizovým přestupkům) - s            
působností pro ČR;                               

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMODEMOD EMODEMODE M ODEMODEM ODEMODE MO        
DE MOD EMODEMOD EMO DEMODE M OD E M ODEM                    

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEMODEM ODEMODEMODEM ODEMODEMO DEM         
DEMO DE M ODEMODEMODEM ODEMODEMO D EMODEMOD EMODEMO DE MODEM          
DEMODEMODE MO D EM O D EMO                           

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
Zákon 200/1990 Sb.:úprava konania vo veciach priestupkov (vo vzah       
u k § 276) - s pôsobnosou pre SR;                       

13/1993 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 200/1990 Sb.: úprava řízení o přestupcích (ve vztahu k          
řízení před celními orgány);                          

289/1995 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 200/1990 Sb.: úprava přestupků a jejich projednávání (ve         
vzta hu k § 53 ods. 3);