Mění část
Zákon 20/1966 Sb.: § 19 ods. 1 a 2; § 21 ods. 1; § 24 ods. 2; §         
25; § 41; § 77 ods. 2 věta druhá;                        

Ruší část
Zákon 20/1966 Sb.: § 10 ods. 1 a 2;                       

Ruší část
Zákon 114/1988 Sb.: § 6; §§ 9 a 10, 12 a 13; § 16 písm. a/ bod č.        
3 a dosavadní bod č. 4 se označuje jako bod č. 3; § 17 písm. a/         
bod č. 2 a označení bodu č. 1; § 19 ods. 1 písm. a/ body č. 2, 6 a       
DEM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE MO D EM O D           
DEMODEMOD EMOD E MO DE MO DEMODEMO DEMO DE M OD EMO D EM ODEMO DE        
DEMO DE M O DE M ODEM OD EMO DEMOD EMOD EMODEMOD E MOD E MOD E MO        
DEMO DE                                     

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EM O DE M O DEMOD EMODE MODEMO DE M O D EMO         
DEMOD EMODE MODEM O DEMOD EMODE MODEMO D EM ODEM OD E MOD E MO DEM       
DEMODEMO D EM ODEM O D EM OD EM O DEM O DE MODEM ODE              

Doplňuje
Zákon 114/1988 Sb.: § 4a; § 34 ods. 1 písm. a/ bod č. 4 a            
dosavadní body č. 4 až 7 se označují jako 5 až 8; § 56a; § 58          
písm. i/, j/ a k/;