Mění část
Vyhláška 149/1988 Sb.: § 140 ods. 2;                      

Doplňuje
Vyhláška 235/1990 Sb.: § 5 ods. 1, dosavadní text § 5 se označuje        
jako ods. 2;