337/1992 Sb.: Ruší část
Zákon 531/1990 Sb.: § 4 odst. 1 až 4;                      

35/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 9 písm. b/, dosavadní písm. b/ až d/ se          
označují jako písm. c/ až e/;§ 11 písm. b/, dosavadní písm. b/ až        
e/ se označují jako ods. c/ až f/;                       

325/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 ods. 1 písm. f/;§ 6ods. 1 písm. c/;           

85/1994 Sb.: Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 ods. 1 písm. g/;§ 6 ods. 1 písm. d;           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEMO DE MO DEMO DE MODEM ODEM ODE M ODEM        
DEMODEM OD E MO DE                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMO DE MODE MODEMODE MODE MO        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EM OD EM OD EMO D EMODE M ODE M ODEMO DE M ODE       
D EM ODEM ODE MO DEMOD EMO DEM ODEM OD EMOD EMO DEMO DEM            

132/2000 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 1;§ 1 ods. 1 písm. e/; přílohy č. 2 a 3;         

218/2000 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 ods. 1 písm. b/;                    

253/2000 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 4;                            

253/2000 Sb.: Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 ods. 1 písm. i/, dosavadní písm. i/ se         
označuje jako písm. j/ a zároveň se mění text v poslední větě;§ 11       
DEMOD EMO                                    

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMO DEMO                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM O DEMO D EMODE        
DEM                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 ods. 1 písm. e/;§ 6 ods. 2 písm. c/;          

444/2005 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 1;§ 3;§ 5 ods. 2;§ 6;§ 9 písm. d/ a e/;§ 10        
ods. 1 a 3;§ 11 písm. e/ a h/;§ 13;§ 13a; § 15;přílohy č. 1, 2 a        
3;                                       

444/2005 Sb.: Ruší část
Zákon 531/1990 Sb.: § 9 písm. g/, dosavadní písm. h/ a i/ se          
označují jako písm. g/ a h/;§ 12;§ 13;§ 14 vč. nadpisu; příloha č.       
DE                                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMOD EMOD EMOD                  

DEMODE MODE MODEM ODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M ODEMO DEM          

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE         
označuje jako písm. o/;                             

130/2006 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 ods. 2;§ 6 ods. 1 a 2;                 

165/2006 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 15a ods. 1 písm. b/;                   

230/2006 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 6 ods. 2;                         

130/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 531/1990 Sb.: § 1 ods. 1 písm. i/, dosavadní písm. j/ až o/        
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM O D EM            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M OD EMOD E MODEM OD E MOD EMOD E       
DEMOD EMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E M OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD       
DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMOD                        

227/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 15a ods. 5 až 7, dosavadní ods. 5 až 7 se         
označují jako ods. 8 až 10 a mění se text ods. 9 a 10;             

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 15a ods. 1 až 4;                     

281/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 3 ods. 2, dosavadní ods. 2 se označuje jako        
ods. 3 a mění se jeho text;                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE M ODEM O D EMO DE MOD EMODEMOD E MOD         
DEMO DE MO DEM ODEMODEMO DEMO DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE M ODEM        
DE MODE MODEM                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MOD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M OD E MOD EMODEMODE M ODEM OD E M ODEM O D        
2;§ 7;§ 8 ods. 1;§ 9;§ 10 a 11 vč. nadpisů; § 12 nadpis;§ 13;§         
13a;§ 13b ods. 1, 3 až 5;§ 15a ods. 1, ods. 3 písm. g/, ods. 4         
písm. g/, ods. 8;příloha č. 2;                         

30/2011 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 10 ods. 4;příloha č. 2;                  

370/2011 Sb.: Mění část
Zákon 531/1990 Sb.: § 9a vč. nadpisu;                      

456/2011 Sb.: Ruší
Zákon 531/1990 Sb.                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE