Vztah speciality k
Zákon 427/1990 Sb.: úprava postupu při veřejných držbách (ve                    
vztahu k § 47b a souv. ust.);