Doplňuje
Zákon 87/1987 Sb.: § 2 ods. 3; § 3a; § 5 ods. 1 písm. d/; § 9 ods.       
4; § 10 ods. 1 písm. c/; § 19 ods. 1 písm. d/; § 22 ods. 1 písm.        
h/ až i/; § 27 ods. 1 písm. a/ bod 4.; § 27 ods. 4;               

Mění část
Zákon 87/1987 Sb.: § 1 ods. 1 a 2; § 2 ods. 1 písm. a/; § 5 ods. 1       
písm. a/ a ods. 3; § 7 ods. 2; § 9 ods. 2 a ods. 3 písm. b/; § 12        
ods. 2; § 18 ods. 1 a 3; §§ 20 a 21; § 22 ods. 1 písm. d/ a e/,         
ods. 3 písm. a/ až c/; § 24 ods. 1 písm. a/; § 26 písm. a/ a b/; §       
DE MODE M O DE M OD EMOD EM O DEM ODEM ODEMO DEMODEMODE             
DEMODEMODEMO DEMODEMODEM O DEMODEM ODEMO DEMODEMODE MODEMODEMODE        
DEMODEMODEMODE MODEM ODEMODEMODEMODE MODEMODEMODEM ODEMODEMODE         
DEMODE MODEMODEMODEM ODEMOD EMOD E MODEMODEMO DEMODEMODEMOD           
DEMODEMODE MODEM ODEMOD E MODEMODEM ODEMODEMODE MODEMODEMOD           
DEMODE MODEMODEMO D EMODEMODEM ODEMODEMODE MODEM ODEMODEM            
výbor" slovy "okresní úřad" a slova "Sbor národní                
bezpečnosti" slovem "policie";                         

Ruší část
Zákon 87/1987 Sb.: § 3 ods. 2 až 4 a označení ods. 1; § 4 písm.         
b/, dosavadní písm. c/ až e/ se označují jako písm. b/ až d/; § 8        
ods. 3; § 14; § 15 ods. 4; § 16 ods. 6; § 18 ods. 5; § 19 ods. 2 a       
označení ods. 1; § 25 ods. 3; § 32 ods. 3;