Ruší část
Zákon 87/1987 Sb.: § 29 až 31 - s působností pro ČR;              

Mění část
Zákon 108/1987 Sb.: název zákona; § 1 ods. 1 a 2; nadpis nad § 3;        
§ 3; § 4; § 4 písm. a/; § 6 ods. 1 a 2; § 6 ods. 3 písm. a/ až         
d/; § 7 ods. 2; § 8 ods. 1 a 5; § 9 ods. 1 písm. d/, l/ a m/,          
ods. 2 a 3; § 10 písm. g/; § 13 ods. 1 a 2; § 14;                

Ruší část
Zákon 108/1987 Sb.: § 2 ods. 1 písm. e/ text za slovy "veterinární       
DEMODE MODEM OD EMODEMODE MODEMOD E M ODEMO DEM ODE MO D            
DEMODEMODEM OD EM ODEMO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EMO D EM O DE         
DEMOD EM O DEMODEMODEM OD EMO                          

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEM ODE M OD E M ODEM OD E MOD E MOD E MOD        
DE MODE MODEMO DEMO DEMODEMO DEM O DEM O DE MODEM ODE MO D EMO         

DEMO
DEMODEMO DEMODEMO DEMO                             

DEMO DEMO
Zákonné opatření 25/1991 Sb.: