44/1988 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.: ust. o náhradě škody (ve vztahu k náhradě          
důlních škod);                                 

185/1991 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.:ust. a akciových společnostech (ve vztahu k         
úpravě právních poměrů pojišťovny založené jako akciová             
společnost);                                  

185/1991 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.:ust. o družstvech (ve vztahu k úpravě právních        
DEMODE MODEMODEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMO DEMO DEMODEMODE MODEMODE        

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD E MODEMODEM ODEMODE M ODEMODE MODEMODEMO        
DEMODEMODEM ODEMODEMO D EMODEM ODEMODEMO DEMODEM O DEMODEM ODEMODE       
DEMODE MODE MODEMOD                               

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEM ODEMODEMODEM OD EMODE MOD EMODEM O          
ekologické újmě);                                

229/1992 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.: ust. o společnostech s ručením omezeným (s         
výjimkou úpravy min. výše základního jmění, min. výše vkladu a         
omezení počtu společníků) -ve vztahu k úpravě vnitřních poměrů         
komoditní burzy;                                

248/1992 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.:ust. o rušení a likvidaci obchodních             
DEMODEMODEM ODE MODEMO D EMODEMODEMO DEMODEMODEMO D EMODEMODEMO         
DEMODEMO                                    

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODEMODEM O
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD E MODEMOD EMODEMODEMODE M ODEMODEM           
DEMODEMO D EM ODE MODEMO DE MODEMODEMODEM ODEMODE MOD EMODEMO          
DEMODEM ODEMODEMODEM O DEMODEMO DEMODEM ODE MODEMO D EMODEMOD          
smlouvě o obstarání koupě nebo prodeje cenného papíru);ust. o          
zástavním právu (ve vztahu ke smlouvě o zastavení cenných            
papírů);ust. o náhradě škody (ve vztahu k odpovědnosti za škodu         
při porušení povinností podle zákona o cenných papírech) - s          
působností pro ČR;                               

160/1993 Z.z.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.:§§ 358 až 364 (započítavanie vzájom. pohľadávok       
D EMODEMO DEMODE M O DEMODEMODEM ODE MOD                    

DEMODEMO DEMOD EMODE MODEMODEMO D
DEMOD EMODEMOD EMODEMODEM ODEMODEMODEMO DEM ODEMODE MODEMODE MODEM       
D E MO DEM OD EMO DEM ODEMOD E M O DEMO DE M O DEMODEMODEM ODE MOD       

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD E MODEMODEM ODEMODEMODEMO DEMOD EMODE         
DEMOD E MOD E M OD EM ODEMOD E MODEMODEMO DEMOD E M ODEMODEMOD EMO       
DEM                                       

199/1994 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.:ust. o postupu zadavatele při obchodní veřejné        
soutěži (ve vztahu k § 3) - s působností pro ČR;                

87/1995 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.: § 221 a násl. (postavení družstev);             

248/1995 Sb.: Vztah speciality k
Zákon 513/1991 Sb.: úprava vedení rejstříku a řízení v             
rejstříkovýc h věcech;                             

DEMODEM ODEM ODEMO DEMODEMODE M
DEMOD EMODEMOD EMOD EM ODEMOD E MODEMODEMO DEMODEMOD EMODEMODEMODE       

DEMODEMO DEMOD EMODE MODEMODEMO D
DEMOD EMODEMOD EMODE MO D EMODE MODEMODEMO DEMODEMOD EMO DEMODE M        
D EMO D E MODEMODEMOD EMO DEM                          

DEMODEMO DEMOD EMODE MODEMODEMO D
DEMOD EMODEMOD EMODE MO D EMODE MOD EMODEM O DEMODE MODEMODE MODEM       
DE M ODEMODEMODE MODEM ODE MODEMODEMOD E M ODEMODEMODE MOD EMO