RS03/92: Mění část
Zákon 550/1991 Sb.: § 21 bod 5;                         

592/1992 Sb.: Doplňuje
Zákon 550/1991 Sb.: § 6 ods. 4 písm. j/ a k/;§ 18 ods. 3 a 4,          
dosavadní ods. 3 se označuje jako ods. 5;§ 20a;                 

592/1992 Sb.: Mění část
Zákon 550/1991 Sb.: § 6 ods. 3 a ods. 4 písm. b/;§ 7 ods. 5;nadpis       
a ods. 1 § 8;§ 14 ods. 4;§ 18 ods. 1 a 2;                    

592/1992 Sb.: Ruší část
Zákon 550/1991 Sb.: § 7 ods. 4;                         

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE MO               

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE M O DEMO D EMODE        
DEM ODE MO D EMO                                

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O D E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E MO DEMO DEMODE MODE M OD EMODEMODE                

161/1993 Sb.: Ruší část
Zákon 550/1991 Sb.: § 18 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 5 se označují       
jako ods. 2 až 4 a text ods. 4 se upravuje;                   

161/1993 Sb.: Mění část
Zákon 550/1991 Sb.: § 1;§ 2 ods. 3;§§ 3 až 5;§ 6 ods. 2, 3, ods. 4       
ods. 3;§ 13 ods. 4;§ 18 ods. 1;§ 20a;                      

161/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 550/1991 Sb.: § 7 ods. 4;§ 13 ods. 5 a 6;§ 20b;              

295/1993 Sb.: Úplné znění
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEM O D EMO D EMOD E MODEM OD E MODE M         
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO DE MODEMODE MODE        
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

59/1995 Sb.: Mění část
Zákon 550/1991 Sb.: § 1;§ 2 ods.2 až 4;§ 3 ods. 1 písm. b/;§ 5         
ods. 1 písm. b/ a ods. 2 písm. b/;§ 6;§ 7 ods.1 až 5;§ 9;§ 10 ods.       
1 písm. a/ a ods. 2;§ 11 písm. b/;§ 13 ods. 1, 3 a 5;§ 16 ods 4;§        
1 7 ods. 1, 3 a 4;§ 18 ods. 1 a 2;§ 19;§ 20a ods. 2;§ 20b ods. 1;        

59/1995 Sb.: Doplňuje
Zákon 550/1991 Sb.: nadpis nad § 6;§§ 6a až 6c;§ 11 písm. h/ až         
DEM O DE MODE MOD EM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DEM OD        
DEMO DEMOD EMODEM ODEM ODEMO D E M ODEMO D EMO DEM ODEM O DE MO         

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MO DEM OD                 

DEMODEM ODEM ODEMO DEMOD
DEMODEMO DEMO                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 550/1991 Sb.: § 6a písm. a/;§ 6c ods. 1 písm. a/ a b/;§ 20b        
o ds. 2;                                    

149/1996 Sb.: Mění část
Zákon 550/1991 Sb.: § 10 ods. 1 písm. a/;§ 13 ods. 1 a 3;            

149/1996 Sb.: Doplňuje
Zákon 550/1991 Sb.: § 6c ods. 1 písm. m/;                    

206/1996 Sb.: Ruší část
Zákon 550/1991 Sb.:§ 1;§ 2 ods. 2 a 3;§ 13 ods. 3 a 5;             

48/1997 Sb.: Ruší
Zákon 550/1991 Sb.