RS04/92: Mění část
Zákon 578/1991 Sb.: přílohy 1 a 2;                       

NA66/92: Mění část
Zákon 578/1991 Sb.:                               

586/1992 Sb.: Ruší část
Zákon 578/1991 Sb.: část druhá až sedmá;                    

325/1993 Z.z.: Ruší část
Zákon 578/1991 Sb.:deviata časť - s pôsobnosťou pre SR;             

39/1994 Sb.: Ruší část
Zákon 578/1991 Sb.:§ 13 - s působností pro ČR;                 

DEMODEMO DEMOD EMOD EMOD
DEMOD EMODEMOD EMODE MO D E MODEMODEMOD EMO DEM                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO D E MODEMODEMO DEM ODE                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMODEM O D EMODEMODEM ODE MOD             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMOD EMOD E M ODEMODEMOD EMO DEM