161/1993 Sb.: Doplňuje
Zákon 160/1992 Sb.: § 5 ods. 2 písm. f/;                    

161/1993 Sb.: Mění část
Zákon 160/1992 Sb.: § 13 ods. 3 a 5;§ 14 ods. 1;                

258/2000 Sb.: Mění část
Zákon 160/1992 Sb.: § 10 ods. 3 písm. d/;§ 13 ods. 1 písm. a/;         

285/2002 Sb.: Mění část
Zákon 160/1992 Sb.: § 12 ods. 2;§ 18;                      

285/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 160/1992 Sb.: § 10 ods. 3 písm. c/, dosavadní písm. c/ až i/       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMOD E MODE MOD EM ODEM OD         

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD EMODEMOD                          

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMODE MOD                    

121/2004 Sb.: Ruší část
Zákon 160/1992 Sb.: § 5 ods. 2 písm. e/, dosavadní písm. f/ se         
označuje jako písm. e/;§ 10 ods. 3 písm. j/, ods. 4, dosavadní         
ods. 5 a 6 se označují jako ods. 4 a 5;příloha;                 

121/2004 Sb.: Mění část
Zákon 160/1992 Sb.: § 6;§ 9 ods. 1 a 2;§ 10 ods. 3 písm. a/, b/,        
d/, f/ a h/;§ 11 ods. 2;§ 12 ods. 2;§ 13 ods. 1 písm. a/;            

480/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 160/1992 Sb.: § 21b;                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD EM OD       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D EMODE MOD                    

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 160/1992 Sb.: § 11 ods. 1;                        

372/2011 Sb.: Ruší
Zákon 160/1992 Sb.