Vztah speciality k
Zákon 20/1966 Sb.: ust. o poskytování zdravot. péče (ve vztahu k        
úp ravě poskytování zdravot. péče v nestátních zařízeních - § 5) -       
s působností pro ČR;