337/1998 Z.z.: Ruší pro SR
Úplné znění 215/1992 Sb.                            

166/1999 Sb.: Ruší
Úplné znění 215/1992 Sb.