Mění část
Vyhláška 505/1991 Sb.: § 1 ods. 1 a ods. 2 písm. a/ až c/;§ 6                   
písm. a/, c/, d/ a f/;§ 7;příloha;