10/1993 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 23 ods. 2 a 3;                      

98/1999 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 9 ods. 2 písm. a/ bod 4 a ods. 5 písm. a/ a        
b /;§ 10 ods. 3;§ 11 ods. 3 písm. b/;§ 12 ods. 1 a 3;§ 19;§ 20         
ods. 6;část B přílohy;                             

98/1999 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 9 ods. 2 písm. a/ bod 5 a ods. 7;§ 11 ods. 4       
až 8, dosavadní ods. 4 až 6 se označují jako ods. 9 až 11;§ 12 ods       
D E M OD                                    

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMODE MOD                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMODEM ODEM ODEMODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

320/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 18a;                           

320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 13 ods. 1;§ 14;§ 15;§ 15 písm. d/ až h/; §        
17;§ 17a;§ 18 ods. 1 a 2;                            

320/2002 Sb.: Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 14 písm. a/, d/ a e/, dosavadní písm. b/,         
c/, f/ a g/ se označují jako písm. a/ až d/;                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EM ODEM OD                

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD E MODE M OD EMO D EMOD E MODEM ODE MODE        
DEM OD EMOD EMO DE MODEM ODEM OD EMODE MODE MOD EMODE MOD E MO         
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DE                                     

222/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 23 ods. 5;                        

167/2008 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 23 ods. 5;                        

9/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 3 ods. 6 a 7;§ 15 písm. j/;                

227/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 18b;                           

281/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 12 ods. 4, dosavadní ods. 5 se označuje jako       
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EM                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEMODEMODE                    

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DE                                     

375/2011 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 11 ods. 7;                        

503/2012 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 18 ods. 4;                        

64/2014 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 14 písm. b/;§ 15 písm. c/ a j/;§ 22 ods. 1        
písm. c/;§ 23 ods. 5;                              

64/2014 Sb.: Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 3 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 7 se označují        
DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O D EM                   

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE MO DEMO DE                      

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMODEM OD EMODEMOD E M O DEM          
DEMODEMODEMO DEM ODEMODEM ODE M ODEM ODE M ODEM ODE M ODE            
DEMODEMOD E MODEMOD EMOD E MOD EMODE MOD EMOD E MODEM ODEM O DEMO        
DE M O DEM OD EMOD E MO DEM ODEM OD EMOD E MO DEMODE MOD EMODEMOD        
13;§ 15;§ 17 písm. a/, c/ a d/;§ 17a vč. písm. a/, c/ až e/;§ 18        
ods. 1 a 2;§ 18a;§ 19;část IX nadpis;§ 20 vč. nadpisu;§ 21;§ 22         
ods. 1 a 2;příloha;                               

41/2015 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 3a až 3c vč. nadpisů;§ 9 ods. 5, dosavadní        
ods. 5 až 7 se označují jako ods. 6 až 8, mění se text ods. 6,         
doplňuje se ods. 7, dosavadní ods. 7 a 8 se označují jako ods. 8 a       
DE MODE MO DEMO DEMO D EMODE MOD EMODEMOD EM ODEM O DEMOD EM O         
DEMO DE MODE MODE MOD EM ODEM ODE MOD E MODEM OD EMOD E M ODE          
DEMOD EM ODEMO DE MO DEMO DEM ODEMO DE MO DEMO DEMOD EM ODEM O DE        
DEM ODE M ODE MOD EMODEMOD                           

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD         
DEMO D EMODE MO DE MODE MO DEMO DE                       

184/2016 Sb.: Ruší část
Zákon 334/1992 Sb.: § 5 ods. 3;§ 7 ods. 5 písm. b/, dosavadní          
písm. c/ a d/ se označují jako písm. b/ a c/;                  

184/2016 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 3 ods. 1 písm. a/ a ods. 3;§ 3b ods. 4;§ 4        
ods. 4;§ 7 ods. 1 až 4;§ 9 ods. 2 písm. a/ a c/;§ 11 ods. 3, ods.        
4 písm. a/, ods. 6;§ 11a ods. 1 písm. b/ a k/;§ 11b ods. 4;§ 15         
písm. k/;§ 20 ods. 1 písm. f/ a i/;§ 20a ods. 1 písm. f/ a i/;§ 21       
DEMO DEMODEMODE                                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMOD EMO DEMOD EMODEMO DE MODEMODE        
DE MODEMODE MOD EMODEMO DEMO D E MO DEMO D EMO DEMOD EM OD EMOD         
DEM ODEMODE MODE MO                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MO DE MODEMOD EM ODEMODEM ODEM OD       

225/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 17 písm. n/ a o/;                     

225/2017 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 9 ods. 6 písm. b/;                    

403/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 9 ods. 5 písm. a/ a b/, dosavadní písm. a/        
až e/ se označují jako písm. c/ až g/;                     

403/2020 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 4 ods. 4;§ 7 ods. 5 písm. a/;§ 17 písm. a/;        

544/2020 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE                   

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE       
DEMO DE                                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 334/1992 Sb.: § 18b;                           

284/2021 Sb.: Mění část
Zákon 334/1992 Sb.: § 4 ods. 4;§ 7 ods. 1 až 2;§ 9 ods. 2 písm.         
b/, ods. 5 písm. c/ až e/, ods. 6 písm. d/, ods. 8 písm. b/;§ 10        
ods. 2;§ 11 ods. 1, 2, ods. 4 písm. a/, ods. 6;§ 11a ods. 1 písm.        
j/, k/, l/, ods. 3;§ 15 písm. h/;§ 16;§ 17 písm. a/;§ 17a písm.         
a/;§ 17b písm. b/;§ 18 ods. 1, 6;§ 20 ods. 1 písm. i/;§ 20a ods. 1       
DEMOD EMOD EM ODEM O D EM                            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DE MOD EM ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD       
DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD EM O DEMO DE MODE MODEM ODEM       
DE MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM OD       
DE M ODEM OD EMOD EMODE MOD EMO DE M ODEMO DE M OD EM ODEMODEMO         
DEM ODEMO DE M ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD       
c/ až h/ a mění se text písm. c/, f/, g/;                    

284/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 334/1992 Sb.: § 4 ods. 5;§ 9 ods. 6 písm. m/;§ 9 ods. 10 a        
11;§ 13 ods. 1 písm. c/, dosavadní písm. c/ až e/ se označují jako       
písm. d/ až f/;§ 17c vč. nadpisu;