89/1996 Sb.: Mění část
Zákon 344/1992 Sb.: § 2;§ 3 písm. b/ a c/;§ 5 ods. 1 a 2;§ 6;§ 7        
od s. 1;§ 8;§ 14 ods. 7;§ 17 ods. 1;§ 22 ods. 1;§ 27 písm. e/;§ 29       
od s. 3;                                    

89/1996 Sb.: Doplňuje
Zákon 344/1992 Sb.: § 12 ods. 2, dosavadní text se označuje jako        
od s. 1;§ 22 ods. 4 až 6;§ 27 písm. i/ až k/;§ 27a;§ 30 písm. b/,        
dos avadní písm. b/ až e/ se označují jako písm. c/ až f/;           

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE          
DEMODE MO DEMO DEMO D EM OD E MODEM ODEM O DE MODEMODE MODEM OD E        
DEMO DE MO D E M OD EMODEMODE                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMOD EMO                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD E MODEM OD E MOD          
DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODEM ODEM ODEMO DEMO D        
17 ods. 3;§ 19 ods. 3;§ 21a;§ 23 písm. i/ a j/;§ 27 písm. c/ a d/,       
dosavadní písm. c/ až j/ se označují jako písm. e/ až l/;§ 30 ods.       
2, dosavadní text se označuje jako ods. 1 a zároveň se upravuje         
text ods. 1 písm. d/ a f/ a doplňují se písm. g/ a h/;             

120/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 344/1992 Sb.: § 22 ods. 5 a 6;                      

120/2000 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DE M ODEM ODE M ODEMO         
DEMO D EMOD E MODEM ODEM O DEMO D EMODE MOD EMO DE M ODE MODE M         
DEMOD EM O DEMO DEM ODE MO DEMO D EMODE MODE MODE MO DEMO D E MO D       
DEM ODEMOD E MODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO DEM OD EMOD E MO DE M        
DE MODEM ODEM OD EMODE MODE MO DEMO DE                     

DEMODEMO DEMO DEMOD EMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

220/2000 Sb.: Mění část
Zákon 344/1992 Sb.: § 2 ods. 4 písm. b/;                    

53/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 344/1992 Sb.: § 6a ods. 3;§ 22 ods. 5;                  

186/2006 Sb.: Doplňuje
Zákon 344/1992 Sb.: § 10 ods. 1 písm. e/, dosavadní písm. e/ se         
označuje jako písm. f/;§ 19a;§ 27 písm. m/;                   

186/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 344/1992 Sb.: § 15 ods. 2, zrušuje se označení ods. 1;          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMOD EMO                  

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO                      

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE                           

DEMODE MODE MODEMODE
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODE M ODEM O DEMOD EMOD EMOD EMOD            

8/2009 Sb.: Mění část
Zákon 344/1992 Sb.: § 1 ods. 3;§ 2 ods. 4 písm. c/ a g/; § 5 ods.        
6;§ 21;§ 22 ods. 2 a 5;§ 23 písm. i/ a j/;§ 27 písm. a/;            

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 344/1992 Sb.: § 6a ods. 3 až 5;                      

227/2009 Sb.: Doplňuje
Zákon 344/1992 Sb.: § 6a ods. 6 až 8;                      

167/2012 Sb.: Mění část
Zákon 344/1992 Sb.: § 4a;                            

DEMODEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMO