13/1993 Sb.: Ruší pro ČR
Úplné znění 461/1992 Sb.: Úplné znění 461/1992 Sb.;