Ruší část
Zákon 530/1990 Sb.: § 1 ods. 5;§ 2;§ 4 ods. 4 poslední věta;§ 7         
ods. 6 - v ČR;                                 

Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: § 3 ods. 1 písm. c/ bod 6 a ods. 2 písm. a/ -        
v ČR;                                      

Mění část
Zákon 513/1991 Sb.: § 67 ods. 1 a 2;§ 124 ods. 1;§ 155 ods. 3;§         
217 ods. 1;§ 261 ods. 3 písm. a/ až d/;název Dílu XXII, Hlavy II,        
DEMOD EMODEMODEMOD EMO D E MOD                         

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE MODEMODEM ODEM OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEMODEMO DEMOD EM O DE MO DEMODEMO        
DEMO DEMOD EM O DEMO DEM ODEM O D E MODEMODEMO DEM ODE             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E M ODEMODEMOD EMO DEM