Vztah speciality k
Zákon 99/1963 Sb.: úprava postupů při exekuci (ve vztahu k celnímu       
řízení) - s působností pro ČR;                         

Vztah speciality k
Zákon 200/1990 Sb.: úprava řízení o přestupcích (ve vztahu k          
řízení před celními orgány);                          

Vztah speciality k
Zákon 500/2004 Sb.