Ruší pro ČR
Výnos MF ČSR 154/22 334/76                           

Ruší pro ČR
Výnos 154/3021/1981                               

Doplňuje
Zákon 531/1990 Sb.: § 9 písm. b/, dosavadní písm. b/ až d/ se          
označují jako písm. c/ až e/;§ 11 písm. b/, dosavadní písm. b/ až        
e/ se označují jako ods. c/ až f/;                       

Ruší část
Zákon 337/1992 Sb.: § 39 ods. 3, dosavadní ods. 4 až 6 se označují       
DEMO DEMO D EM OD EMOD EMOD E MO DEMODEMODE MO DEMO DE MODEMODEM        
DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M        
DE MODEMODE MODE MODE M OD E M ODEMODEM OD EMODEM ODEMOD EM ODEM        
DEM OD EM ODEM OD EMOD E M ODEMODEMO DEMODEMOD                 

DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD EM        
DE MO DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DE M ODEMODEM OD EMODEM ODEMOD E         
ods. 16;§ 23 ods. 5;§ 30 ods. 4 a 5;§ 37a;§ 46a;§ 48 ods. 9,          
dosavadní ods. 9 a 10 se označují jako ods. 10 a 11;§ 55a;§ 55b;§        
56 ods. 6;§ 56a;§ 69 ods. 2 a 3, dosavadní text se označuje jako        
ods. 1; § 73a;§ 75a;§ 92 ods. 3 až 7;§ 96a;§ 102 ods. 3 a 4;§          
102a; § 103a;§ 103b;§ 106 b. 4 a 5;                       

Mění část
Zákon 337/1992 Sb.: § 1 ods. 1;§ 3 ods. 2;§ 4 ods. 1 až 3, 7, ods.       
8 písm. a/ a c/, ods. 9;§ 7 ods. 1;§ 10 ods. 4;§ 18;§ 24 ods. 3         
DEMOD EM O DEMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MO DEMO DE MO D E MOD EM        
DEMO DE M O DEMO DE MODE M OD EMO DE MODE MODE MO DEMO DE M O DEMO       
DE MODE M O DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO DEM OD EMOD EM O D EMO DE        
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE M OD EMO DE MODE M O DEM OD EMOD E M        
DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM O D EMOD EM ODEM O D EMO          
DEMODEMO DEMOD EMO DE MO DEMOD EM OD EMOD EMOD                 

Mění část
Zákon 586/1992 Sb.: § 13 ods. 1;§ 15 ods. 8;§ 20 ods. 4;§ 23 ods.        
1 a 10;§ 24 písm. p/;§ 35 ods. 1 písm. a/ a b/;pol. 14 přílohy;         

Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: pol. 16 přílohy;                      

Mění část
Zákon 13/1993 Sb.: § 329;