Mění část
Zákon 337/1992 Sb.: § 1 ods. 4;§ 4 ods. 15;pozn. pod čarou č. 1b);       
§ 21 ods. 1 a 7;§ 24 ods. 5;§ 30 ods. 4;§ 33 ods. 8 a 11;§ 40 ods.       
9;§ 42 ods. 2 a 5;§ 79 ods. 1;§ 92 ods. 6;§ 96a;                

Doplňuje
Zákon 337/1992 Sb.: § 77 ods. 3, dosavadní ods. 3 až 11 se           
označují jako ods. 4 až 12 a text nových ods. 4 a 8 se upravuje;§        
78a;                                      

Mění část
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM OD EM OD E MODE MO DEMOD        
DEMO D EMOD E M ODE M ODEM ODE MO DEMO DEM OD EMOD EMO DEMO DE         
DEMOD EM OD EMOD EM ODEM O DE MOD EMOD EM ODEM O DEMOD EM ODE MODE       
D E M O DEMO DEM OD EMOD EM O D EMO DE MODE M ODEMO DEM ODE MO D        
DEMOD EM ODE M O DEM OD EMOD E MODEMO DEMO D EMODE MODE MO DEMOD        
DEM OD E MODE MO DEMO DE MO D E MOD EM ODEMOD EMOD E MODEM ODEM OD       
DEMO DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D         
písm. c) a ods. 2 až 4;§ 38;§ 40 ods. 3, 4, 5, 8 a 11;příloha pol.       
3, 4, 5, 7, 9 a 11 a poznámky pod čarou;                    

Ruší část
Zákon 586/1992 Sb.: příloha pol. 12, 13, 14 a 16, dosavadní pol.        
15 se označuje jako pol. 12;                          

Doplňuje
Zákon 586/1992 Sb.: § 2 ods. 5;§ 4 ods. 2, dosavadní text se          
označuje jako ods. 1;§ 6 ods. 8 písm. ch) a i);§ 6 odst. 12 písm.        
DEMO D EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEMO DE M ODEMO DE MODE MO           
DEMODEMOD EMOD EMO DEMODEMOD EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MO DEMO DE        
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD EMO        
DEM OD EMOD E MODEM ODE MO D EMOD EM ODEM ODE MO DEMOD EMOD EM         
DEMO D E MOD EM ODEM OD E M OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD EMOD        
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODEM ODEM OD EMOD EM OD EMO              

Doplňuje
Zákon 593/1992 Sb.: § 8 ods. 4;