RS14/93: Mění část
Zákon 157/1993 Sb.: čl. IV bod 2;                        

281/2009 Sb.: Ruší část
Zákon 157/1993 Sb.: čl. II;