Ruší část
Dekret 50/1945 Sb.: § 1;§ 3 ods. 2;§ 4 - s působností pro ČR;          

Mění část
Zákon 455/1991 Sb.: pozn. č. 1) k § 3 ods. 1 písm. a/;§ 3 ods. 1        
písm. c/ b. 9 - s působností pro ČR;                      

Doplňuje
Zákon 241/1992 Sb.: § 7 písm. m/;§ 8 ods. 3 až 5;§ 8a;             

Mění část
Zákon 241/1992 Sb.: § 8 ods. 2;