Mění část
Zákon 29/1984 Sb.: § 12;§ 57a ods. 1 - s působností pro ČR;           

Ruší část
Zákon 371/1990 Sb.: § 5 ods. 4;                         

Mění část
Zákon 371/1990 Sb.: § 1;§ 2 ods. 1 až 3;§ 3 ods. 1 až 4;§ 7 ods.        
4;                                       

Mění část
Zákon 103/1992 Sb.: § 8;                            

Mění část
Zákon 591/1992 Sb.: § 98 ods. 2;                        

DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MOD EMO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MO DE        
DEMODEMO DEMO DEMO D EM OD E MODE MODE MO DE MODEMODEM             

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MOD EMO DEMODE MODEM ODEM OD E M ODE M ODE        
D EMOD E M OD                                  

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MODEM ODE MODEM OD E MOD