85/1994 Sb.: Doplňuje
Zákon 331/1993 Sb.: §3 ods. 3;                         

85/1994 Sb.: Mění část
Zákon 331/1993 Sb.: § 3 ods. 2;                         

236/1995 Sb.: Ruší část
Zákon 331/1993 Sb.: část druhá, čtvrtá a pátá;                 

562/2004 Sb.: Ruší část
Zákon 331/1993 Sb.: část šestá;                         

89/2012 Sb.: Ruší část
Zákon 331/1993 Sb.: část osmá;