Doplňuje
Zákon 140/1961 Sb.: §§ 124d až 124f - s působností pro ČR;           

Mění část
Zákon 140/1961 Sb.: § 66;§§ 167 a 168 - s působností pro ČR;          

Doplňuje
Zákon 455/1991 Sb.: § 3 ods. 2 písm. m/ - s působností pro ČR;