310/2002 Sb.: Mění část
Zákon 38/1994 Sb.: § 7 ods. 1 písm. b/ bod 5;§ 9 ods. 2 písm. c/;        

310/2002 Sb.: Ruší část
Zákon 38/1994 Sb.: § 7 ods. 1 písm. b/ bod 6;§ 8;                

357/2004 Sb.: Doplňuje
Zákon 38/1994 Sb.: § 12a;§ 13 ods. 1 písm. f/;§ 14 ods. 3; § 23a        
vč. nadpisu;                                  

357/2004 Sb.: Mění část
Zákon 38/1994 Sb.: § 2 ods. 1 a 2;§ 17 ods. 1;§ 21;§ 23 ods. 1;         

413/2005 Sb.: Mění část
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM ODEM ODE MO D E MODE M         
DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MOD              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE M ODEMO DEM                     

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMO DEMO DEMO DEMODE                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 38/1994 Sb.: § 2 až 4;§ 5 ods. 1 písm. a/ a b/; § 6 ods. 2 a       
3;§ 7 ods. 1 písm. a/ a b/;§ 9 ods. 1 písm. a/, b/ a e/, ods. 2;§        
10 písm. a/ a b/;§ 11 ods. 1 a 2;§ 12a ods. 1, ods. 2 písm. b/;§        
13 ods. 1 písm. d/;§ 14 ods. 1 a 2;§ 15 a 16;§ 17 ods. 1 a 2;§ 18        
písm. b/ a c/;§ 19 ods. 1 písm. b/;§ 24;§ 25 až 27 vč. nadpisů;§        
30; § 31 ods. 1 a 2;§ 33 ods. 1;                        

220/2009 Sb.: Ruší část
DEMOD EMODEMO DEMO D E MODE MO DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE         
DEMO DEMO D E M O DEMO DE MODEMO DEMODE M ODEM OD E M ODEM O D EM        
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DE M OD EMOD EM ODEMODE MO        
DEMODEMO DEMO DE                                

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO DEMO         
DEMO DEM OD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D         
mění se jeho text;§ 23b až 23e vč. nadpisu; označení části páté         
vč. jejího nadpisu, dosavadní části pátá až sedmá se označují jako       
části šestá až osmá;§ 27a vč. nadpisu;§ 30a;                  

227/2009 Sb.: Mění část
Zákon 38/1994 Sb.: § 9 ods. 1 písm. c/;                     

248/2011 Sb.: Mění část
Zákon 38/1994 Sb.: § 2 ods. 1 písm. a/ až c/;§ 3 ods. 1             
písm. c/;§ 6 ods. 1;§ 7 ods. 1;§ 8 písm. b/;§ 9 ods. 1 písm. a/,        
DEM OD E MOD EMOD E MODEM OD E MODE MO DEMO D EMODE MOD EMOD EMO        
DE MODE MOD EM ODEM ODE MODEM OD EMOD E MODEM OD E MOD             
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM OD                   
D EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM OD E MODE MO DEMODEM               
DEMO DE MODE M ODE MODEM ODE MODE M ODE MODEM OD E MOD             
D EM ODEM ODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EMO DEMO D               
až 4;§ 33;                                   

248/2011 Sb.: Doplňuje
Zákon 38/1994 Sb.: § 2 ods. 1 písm. d/;§ 7 ods. 3;               
§ 8 písm. d/;část třetí označení hlavy první vč. nadpisu;            
§ 19 ods. 2, dosavadní ods. 2 se označuje jako                 
ods. 3 a mění se jeho text;hlava druhá vč. nadpisu;               
§ 25 ods. 3 písm. c/ a d/, ods. 6 a 7, dosavadní ods.              
D EM ODEMODEM ODEM ODEM O D EMOD EM ODEM ODEMO DE M               
DEM                                       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD               
DEMOD EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MODE MO DEMO D                 
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE               
DEMOD EM OD EMO DEMO DE MODE MODEM OD E MO D EMODEMO              
se písm. e/;§ 14 ods. 3 a 4;§ 15 ods. 4, dosavadní               
ods. 5 až 7 se označují jako ods. 4 až 6 a mění se               
text ods. 4 písm. b/ a ods. 5;§ 16 ods. 4, dosavadní              
ods. 5 se označuje jako ods. 4;                         

243/2016 Sb.: Mění část
Zákon 38/1994 Sb.: § 2 ods. 1 písm. a/ a b/;                  

183/2017 Sb.: Mění část
Zákon 38/1994 Sb.: § 23b ods. 1;§ 23e;část pátá nadpis;§ 25           
DEMODEM ODEM O DE MOD EMO DEM ODEMODEM                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMO DEMO D EM O DE MOD EMODEMOD