38/1995 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.:§ 38 ods. 1;                         

38/1995 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.:§ 3 ods. 1 písm. a/;                     

304/1997 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 1;§ 2 ods. 1, 2 a 5;§ 3 ods. 1 písm. a/ a         
b/, ods. 2 a ods. 3 písm. a/ a b/;§ 4 ods. 2;nadpisy pod § 5 a pod       
§ 6;§ 6 ods. 1;§ 8 ods. 1;§ 9 ods. 2 písm. c/;§ 11 ods. 3 písm. d/       
a e/;§ 12 ods. 1 a 2 a ods. 3 písm. b/;§ 13 písm. b/;§ 18 písm.         
DEM O DEMO DE MODE M O DEM OD EMOD EMO DE MODE M OD EMO DE MODE         
DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EMOD EM ODEM O D EMO DE MODE MOD          
DEMODEMO DE MODEMODEMOD EMODEMOD E MODEM ODEMODEM OD EMODEMODE         
DEMODE MODEMODE MODEM ODEMODE M ODEMODE                     

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD                            

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DE M ODEM O D EMO DEMO D       
ods. 2 písm. d/ a e/;§ 12 ods. 3 písm. d/;§ 13 písm. e/, dosavadní       
písm. e/je písm.f/;§ 17 ods. 2, dosavadní ods. 2 se označuje jako        
ods. 3, doplňuje se ods. 4, dosavadní ods. 3 a 4 se označují jako        
ods. 5 a 6 a text ods. 6 se upravuje a připojuje se nový ods. 7;§        
18 písm. h/ a i/;§§ 18a až 18c;§§ 19a a 19b;§ 20 ods. 2, dosavadní       
text se označuje jako ods. 1 a upravuje se;§ 21 ods. 4 až 7;§ 40a;       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MOD EMOD EM ODEM OD              

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M OD EMO D EMOD E M ODE MODE M O DEM ODE M        
DEMO DE MODE M ODEMO DE MO DEMO DE MODE M O DEM OD EMOD E MODEMODE       
DEM ODE MOD EM O DEM OD EMOD E M ODE MO DEMO D E MOD EM ODEMO DEM        
DE M ODEM OD EMOD EMO DEMO DEMO DE MODEM ODE MOD EMO DE M ODEM ODE       
DEMO D EMO DEMOD EMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M OD EMO DE MODE MOD        
19a ods. 1;§ 19b ods. 1 písm. a/;§ 19b ods.2;§ 21 ods.1,3 a 4 část       
III (§ 22 až 25);§ 34 ods.1;§ 35;§ 38 ods.2;§ 40a ods.1;§ 41;          

150/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 12 ods. 3 písm. a/, dosavadní písm. b/ až d/       
se označují jako písm. a/ až c/ a zároveň se mění text písm. a/;§        
19a ods. 3;§ 19b ods. 1 písm. b/, dosavadní písm. c/ se označuje        
jako písm. b/;§ 19b ods. 3, dosavadní ods. 4 a 5 se označují jako        
DEMO D E M O DEMODEM OD EMOD EMOD EMOD E M ODEMOD EM ODEM ODEM O D       
DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO DEMO DEMO DEM ODE                 

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MODE MO DEMO D EMODE MO D EMOD EM       
DEMO DEM OD EMODE MO D EMOD EM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO       
DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODEMOD EM ODEM ODEM ODEMO       
DEMO DEM ODEM ODE MO DEMO DE MODE MODE M OD E MO DEMO DEMO DEMO D        
až 5, mění se text v ods. 3, ods. 4 se zrušuje a dosavadní ods. 5        
se označuje jako ods. 4 a jeho text se upravuje;§ 19c;§ 21 ods. 5,       
dosavadní ods. 5 až 7 se označují jako ods. 6 až 8 a zároveň se         
mění text ods. 6 až 8;§ 21a;§ 21b;§ 34a;§ 35a a 35b; § 39a až          
39c;§ 40b;                                   

361/2000 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 21 ods. 5, dosavadní ods. 6 až 8 se označují       
DEMO DEMO D EM ODE MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE MODEMODE        
DEMO DEMO D EM OD                                

DEMODE MODE MODEM ODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DEMO DE         
DEMO DE                                     

175/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 18a ods. 2 písm. d/, dosavadní písm. d/ se        
označuje jako písm. e/;§ 23 ods. 1 písm. j/;§ 23 ods. 2 písm. f/,        
dosavadní písm. f/ se označuje jako písm. g/;                  

320/2002 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 40c;                           

320/2002 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 2 ods. 20;§ 19a ods. 1;§ 19b ods. 1 písm.         
a/, ods. 3;§ 19c ods. 1;§ 34 ods. 1, ods. 4;§ 35 ods. 1;            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM OD EMOD EMO DEM ODEM O D EM          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO D E MO DEMODEMOD EMOD E MO DEMODEMO        
DEMO DEMO D E MODEMODE MO DEMO D E MO                      

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD E MO DE           
DEMODEMO DEMO DEMO DE M ODEM ODE MODE M O DEM OD EMOD EM ODEMODEMO       
ods. 3 se označuje jako ods. 4 a mění se jeho text;§ 33a až 33d;        

103/2004 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 2 ods. 17;§ 5 ods. 1 písm. b/;§ 10 ods. 1 a        
2;§ 11 ods. 1;§ 12 ods. 1 a 2;§ 13;§ 14 ods. 1 a 2;§ 15;§ 16 písm.       
e/;§ 17 ods. 1 až 3;§ 18b ods. 2;§ 19 ods. 1;§ 19a ods. 1 a 2;§         
19b ods. 1 a 2, dosavadní ods. 2 až 5 se označují jako ods. 3 až 6       
a mění se text ods. 3, 4 a 6;§ 22 ods. 4 a 5;§ 29 ods. 2; § 30         
DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODE MOD EMOD EM ODEM ODE MO DEMO DE MO DE       
D E MOD EMO DEMO DEM ODE MOD EMODEMODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO         
DEM OD EMOD E M ODE MOD EMOD E M ODE MODEM ODE                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EM O D        
DEM OD EMOD EMO DE MODE M OD EM                         

DEMODE MODE MODE MODE
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE         
1;§ 19b ods. 6;                                 

1/2005 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 40c;                           

229/2005 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 9 ods. 3, dosavadní ods. 3 se označuje jako        
ods. 4;§ 34b a 34c vč. nadpisů;                         

229/2005 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 8 ods. 2 písm. b/;§ 9 ods. 1, ods. 2 písm.        
DEMO DE MOD EMODEMODE MODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODE MOD EMODEMODE       
DE MODE M O DE                                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD EM OD EM           
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM                          

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM O DEMO D EMODE        
b/;§ 18a ods. 1 písm. c/;§ 27;§ 33b ods. 2;§ 34 ods. 1 a 2;§ 35         
ods. 1 písm. b/;§ 35b ods. 4;§ 37 ods. 1;§ 41 ods. 2;              

226/2006 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 3 ods. 1 písm. c/, dosavadní písm. d/ a e/        
se označují jako písm. c/ a d/ a doplňuje se písm. e/;§ 9 ods. 3        
písm. c/, dosavadní písm. d/ až h/ se označují jako písm. c/ až         
g/;                                       

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE           
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DEMOD EM O DEMO         
DEM ODEM                                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EMO                    

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MO DEMO D E MO                 

124/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 21 ods. 6 písm. b/, dosavadní písm. c/ až e/       
se označují jako písm. b/ až d/;                        

130/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 6 ods. 7, dosavadní ods. 8 až 10 se označují       
jako ods. 7 až 9 a zrušují se ods. 8 a 9;                    

250/2008 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 18a ods. 2, dosavadní ods. 3 až 5 se           
označují jako ods. 2 až 4 a mění se text ods. 2 písm. c/ a ods. 4;       

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD                         

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DEM           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 111/1994 Sb.: § 2 ods. 19 a 20, dosavadní ods. 21 a 22 se         
označují jako ods. 19 a 20;§ 12 ods. 2, dosavadní ods. 3 až 5 se        
označují jako ods. 2 až 4 a mění se text ods. 2 písm. a/, zrušuje        
se ods. 2 písm. b/ a dosavadní písm. c/ až e/ se označují jako         
písm. b/ až d/;§ 19 až 19c vč. nadpisů;                     

194/2010 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 40c;                           

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD EMO DEMO DEM OD EMOD EMO DE MODEM ODE M OD         
DEMO DEM OD EMOD EM                               

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O D EMO D EMOD E MODEM OD E MODE M OD       
D EMO DEMODEMOD E MODE M O DE MODE M ODEMO DE MO DEM ODEM ODE MO        
DEMO D E MOD EM ODEM ODE MO DEMO D EM ODE MO DEMO D E MOD EM ODEMO       
DEMO DE MODE M O DEM ODE MODE MOD EM ODEM ODE MODE M6;§ 27;§ 30         
ods. 2;§ 31 ods. 1;§ 32 ods. 1 a 2;§ 33a a 33b;§ 33c;§ 33d;§ 34         
ods. 4;§ 34b a 34c vč. nadpisu;§ 35 ods. 1 písm. a/ až d/, ods. 2        
písm. d/ a g/, ods. 4;§ 35a a 35b vč. nadpisů;§ 36 ods. 1 a 3;§ 37       
ods. 3;§ 38 ods. 3;§ 38a ods. 1;§ 40 ods. 2;§ 41 ods. 2;            

119/2012 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 2 ods. 4, dosavadní ods. 4 až 20 se označují       
jako ods. 5 až 21, mění se text ods. 5, 6, 11 až 15 a zrušuje se        
DEMO DEMO DE MO DE MOD EMODEMODE MODEM ODE MODE MOD EMODE MO DEMO        
D E MO DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE M O DEMO        
DE MODE MODE MOD EMODE MO DEMO D EMODE MO D EMO DEMO D EMODE MODE        
DEM OD EMO DEM ODEMODEMO DEM ODEM OD EMODEMODE MODE M OD EMODEMOD        
DEMO DEMO D E MODE MO DEMO DEMOD                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM OD EMODEMODE MODE M O D EM ODEMODEM        
jako ods. 2 a 3, mění se text ods. 2, zrušuje se ods. 3 písm. a/,        
dosavadní písm. b/ a c/ se označují jako písm. a/ a b/, mění se         
text písm. a/ a doplňuje se ods. 4;§ 10 ods. 2 písm. a/, dosavadní       
písm. b/ až h/ se označují jako písm. a/ až g/ a mění se text          
písm. g/;§ 16 písm. d/, dosavadní písm. e/ se označuje jako písm.        
d/;§ 21 ods. 6 písm. a/, dosavadní písm. b/ až d/ se označují jako       
DEMOD EM OD EMOD EM ODEM O DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM OD EM       
DE MODEMODE MODE MODEM OD EM OD E MODE MO DEMO DEMOD EMO            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DEMOD EM O DEM ODEMODEMO DEMOD EM        
DE MODEMODE MODE MODEM ODEM OD EMOD EMO DE MODE M ODEMO DE MO DEM        
DEMODEMOD EMODE MO D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMOD EM ODE         
DEMODEMOD EM ODEM OD                              

102/2013 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 9 ods. 5 a 6;§ 9b vč. nadpisu;§ 13 písm.         
g/;§ 21c až 21e vč. nadpisů;§ 34b ods. 5 a 6, dosavadní ods. 5 a 6       
se označují jako ods. 7 a 8;§ 34c ods. 8;§ 34d ods. 5 písm. d/;§        
34e a 34f vč. nadpisu;§ 35 ods. 1 písm. l/ až n/, ods. 2 písm. i/        
až y/;§ 35d ods. 6;§ 39d;                            

102/2013 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 2 ods. 9 až 11;§ 3 ods. 2;§ 9 ods. 2 písm.        
DEM ODEM ODE MO DEMO DE M O DEM ODE MODE MOD EM OD EMO DEM           
DEMODEMOD EM ODEM ODE MOD EMOD E M ODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE M       
DEMOD EM O DEMO DE MODE M ODEMO DEM OD E MOD EMOD E MODEM ODE MODE       
DEM OD EMOD E M ODE MOD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD EM              

DEMODEM ODEM ODEM ODEM
DEMOD EMODEMOD EMOD E MOD EMOD EMO DE MODE M OD EMO DE MODE MOD EM       
DEMO DE                                     

304/2017 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 9 ods. 3 písm. c/, dosavadní písmena d/ a e/       
se označují jako písmena c/ a d/ a mění se text písm. c/ a d/;§ 17       
ods. 1, dosavadní ods. 2 až 6 se označují jako ods. 1 až 5 a mění        
se text ods. 3 až 5;§ 18 písm. g, dosavadní písm. h/ a i/ se          
označují jako písm. g/ a h/;§ 21e nadpis;                    

304/2017 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 2 ods. 12;§ 9 ods. 2 písm. a/ a b/, ods. 3        
DEMOD EM O DEM ODEM ODE MODE MO DE MODE MO D EMODE MO DEMOD EMOD        
DEM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMO DEM ODE MODE M OD EMO DE MODE M O         
DEM OD EMOD E MODEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E        
D EMO DEM ODEM OD EMOD E MODEM ODEM ODEM OD EMOD EMO DEM ODEM O         
DEMOD EMO DE M ODE MODE M ODEMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM ODE        
DEMO D EMODE MOD EMOD E MODEM ODE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM OD         
ods. 5 písm. a/ a b/;§ 34e, nadpis, ods. 1 ods. 2 písm. b/, d/, h/       
a i/;§ 34f ods. 1 až 3;§ 35 ods. 1 vč. písm. g/, h/ a i/, ods. 2        
vč. písm. t/, ods. 3 a 4, ods. 5 vč. písm. a/, b/ a c/;§ 35a ods.        
3 a 5;§ 35c ods. 1, ods. 2 písm. a/ a ods. 3;§ 35d ods. 2 až 4,         
ods. 5 písm. a/ až d/;§ 35f ods. 1 písm. a/ a b/;§ 36;             

304/2017 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 9 ods. 7;část II hlava druhá nadpis dílu 1;§       
DE MODEMODEMODEM ODEM ODE MOD EM ODEMODEMOD EMOD EMO DEMOD EM          
DEMODEMO DEMODEMODE MODE MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE MO DEMODEMO       
DEMO DEMO DEM ODE MODE MODEMODE MODE MOD EM ODEM OD EMODEMODE MODE       
D EM ODEMODEM ODEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM OD EMODEMODE         
DEMO D EM O DE MODEMODE MODE MODE M OD EM ODEM OD EMOD EMOD E M O        
D EMODEMO DE MODE MODEMODE MODE MOD EM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM        
DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE MO DEMO DE MODE         
text a doplňují se ods. 5 až 7;§ 34f ods. 4;§ 35 ods. 6, dosavadní       
ods. 6 se označuje jako ods. 7 a mění se jeho text;§ 35f ods. 5;§        
35g a 35h;§ 37 ods. 2;§ 41 ods. 2;                       

277/2019 Sb.: Mění část
Zákon 111/1994 Sb.: § 3 ods. 2 písm. a/;                    

115/2020 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 9 ods. 1, dosavadní ods. 2 až 7 se označují        
DEMO DEMO D EM OD EMOD EM ODEM ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMODE MOD        
DEMO D E MOD EMO DEMO D EMODE MOD EMODEMODE MODEM OD E MO DE          
DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEMO DE MODE MO DEMODEMOD EMOD E M OD EM        
DEMODEMO DEMO DEMO D E MO DEMO DE MODE MODE MOD EMO DEMO DE           
DEMODEMOD EMOD E M O DE MODEMODE MODE MODE M O DE MODE MO DEMO         
DEMO DEM ODE MODE MODEMO DE MODEM ODEMO DEM O DEM ODEMODEMO DE         
DEMO D EMODE MODE MOD EMOD E MODEM ODE MODEMODEM ODEMO DE MO DE MO       
označují jako písm. a/ až j/, mění se text písm. a/, b/, vkládá se       
písm. c/, dosavadní písm. c/ až j/ se označují jako písm. d/ až         
k/, vkládá se písm. f/, dosavadní písm. f/ až k/ se označují jako        
písm. g/ až l/, mění se text písm. g/ až l/;§ 35 ods. 1 písm. a/,        
dosavadní písm. b/ až n/ se označují jako písm. a/ až m/, mění se        
text písm. f/;§ 38 ods. 2, dosavadní ods. 3 a 4 se označují jako        
DEMO D E MO                                   

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM O DEMOD EMO DEMO D EMO         
DEMOD EMOD EMO DE MODE MOD EM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM OD         
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DE MODE M ODEMO DEMO DEM ODEM ODE MO         
DEMO D EMODE MOD EMOD E MO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODE MODE M         
DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE MO DE MO DE MODE M ODEMO DEM ODEM ODE        
21d ods. 1 písm. a/, ods. 4, 5;§ 23 ods. 1 písm. j/,ods. 2 písm.        
n/, ods. 3 písm. b/, c/, ods. 4;§ 27;§ 33a ods. 3 a 6;§ 33c;§ 34        
ods. 3, 4;§ 34b ods. 2 písm. f/, ods. 5 písm. d/, ods. 6 písm. c/,       
ods. 7;§ 34c ods. 8 písm. b/;§ 34d ods. 2, 3, ods. 5 písm. b/;§         
34e ods. 1 písm. a/, b/, ods. 4 písm. a/ až c/, ods. 5 až 7;§ 35        
ods. 1 písm. f/, ods. 3, ods. 7 písm. c/;§ 35c ods. 1;§ 35f ods.        
DE MODE M ODE MODEM ODE MOD EMOD EM ODE MOD EMOD E MODEM ODE MOD        
DEMO DE MO DEMO D EMODE MODE MO DEMO DE MO DEM OD EMOD EMO DE MODE       
DEM ODE MODE M ODEMO DEMO DE MODE MO                      

DEMODEMO DEMO DEMODEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE MODEMODEM ODEM OD EM OD EM           
DEMODEMO DEMO DEMO DE MO DEM ODEM OD EM ODEMODEM ODEMODEMO DEMO DE       
DE MODEMODE MODE MODE MODE MO DEMO DE MODEMODEM ODEM O DE M OD         
označují jako ods. 3 až 6, mění se text ods. 5;§ 21 ods. 3,           
dosavadní ods. 3 až 9 se označují jako ods. 4 až 10, ods. 4 písm.        
a/ a b/ se zrušují, dosavadní písm. c/ až i/ se označují jako          
písm. a/ až g/, mění se text písm. a/, b/;§ 21a ods. 5, dosavadní        
ods. 5 se označuje jako ods. 6, mění se text ods. 6 písm. a/, b/,        
d/;§ 21a ods. 7 a 8;§ 21c ods. 6 písm. d/;§ 21d ods. 4 písm. a/,        
dosavadní písm. a/ až c/ se označují jako písm. b/ až d/;§ 21e vč.       
DEMODEMODEMO DE MODEM ODEMO DEM O DEM ODEMODEMO DE MODE MO           
DEMODEMOD EMOD E MO D EM ODEMODEM ODEM ODEM O DE MOD EMO DEMO D         
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE MODEM ODEM OD EMOD E       
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM         
DEM ODEM OD EMOD EMODE MOD EMO DEMOD EM OD EMODEMOD EMODEMODE          
DEMOD EM O DE MO DEMODEMO DEMO DEMOD EM O DEM ODEM OD EMOD EMODE        
m/, ods. 2 písm. i/, dosavadní písm. i/ až y/ se označují jako         
písm. j/ až z/, mění se text písm. k/, písm. l/ se zrušuje,           
dosavadní písm. m/ až z/ se označují jako písm. l/ až y/, mění se        
text písm. m/, n/, písm. o/ se zrušuje, dosavadní písm. p/ až y/        
se označují jako písm. o/ až x/, mění se text písm. o/ až t/,          
písm. u/ se zrušuje, dosavadní písm. v/ až x/ se označují jako         
DEMOD EM OD EMO DEMODE MO DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE       
DEMO DEMOD EM O DEMO DE MODE MODE M ODEMODEM OD EMODE MODE MO DEMO       
DE MODEMODEM ODEM O DE MODEMODE MODE MODE M O DEMO DE MODE MODEMO        
DEM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODE                        

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM O DE M O DEMODEM OD EMODEMOD EMOD EMO       
DEM ODEM O DEMOD EMOD EM ODEM O D EM ODEMODE MODEMODE MODE MO          

337/2020 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 3a a § 3b vč. nadpisů;§ 21c odst. 2,           
dosavadní ods. 2 až 7 se označují jako ods. 3 až 8;§ 21c ods. 9;§        
34 ods. 6, dosavadní ods. 6 až 8 se označují jako ods. 7 až 9;§         
34b ods. 4, dosavadní ods. 4 až 9 se označují jako ods. 5 až 10;§        
34b ods. 10 písm. d/, dosavadní písm. d/ se označuje jako písm.         
e/;§ 34d ods. 6 a 7, dosavadní ods. 6 se označuje jako ods. 8;§         
DEM ODEM O DEMOD EM O DEMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO       
D EM OD EMODEMOD EMOD EMODE MO D EMOD EMO DEMO D EM OD EMODEMODE        
DEMO D E M OD EMODEMOD EMOD EMOD E M ODEM OD EMODE M ODEMO DEMO         
DEM OD E MODE                                  

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM ODE M ODEM O         
DEMOD EMOD EM ODEM ODE MOD EMOD E MODEM ODEM ODE MODE MOD EMO DEMO       
3;§ 21c ods. 5;§ 21c ods. 6;§ 21c ods. 8;§ 27;§ 33b ods. 2;§ 33b        
ods. 3;§ 34 ods. 4;§ 34b ods. 1;§ 34b ods. 2 písm. d/;§ 34b ods. 2       
písm. h/;§ 35a ods. 3;§ 34b ods. 6 písm. b/;§ 34b ods. 10;§ 34b         
ods. 10 písm. c/;§ 34c ods. 8;§ 34c ods. 8 písm. b/;§ 34d ods. 1;§       
34e ods. 2 písm. a/;§ 34e ods. 3 pís. c/;§ 34e ods. 3 písm. d/;§        
34e ods. 4 písm. a/;§ 34e ods. 10;§ 35 ods. 1 písm. a/;§ 35 ods. 1       
písm. b/;§ 35 ods. 2 písm. b/;§ 35 ods. 2 písm. h/;§ 35 ods. 6         
DEMOD EM O DEMO DEM ODEM ODE MOD EMOD EMO DEM ODEM O D EMO DEM         
DEMO DEM ODE MODE MOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD EMOD EMO DEM ODEM        
DEM ODE MODE MOD EMO DEMO DEM OD EMOD E MODEM ODEM OD EMOD E MODEM       
DEMO DE MODE MOD EMO DEMO D E MOD EMO DEMO DEM OD EMOD EM            

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E MO DEMO DEM ODE MODE M ODEMO DEM             

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
Zákon 111/1994 Sb.: § 34c;                           

418/2021 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 36 ods. 7;                        

217/2022 Sb.: Doplňuje
Zákon 111/1994 Sb.: § 3c vč. nadpisu;§ 8c ods. 8 a 9;§ 9c vč.          
nadpisu;§ 21c ods. 10;§ 33f až 33i;§ 33f ods. 5, dosavadní ods. 5        
se označuje jako ods. 6;§ 34b ods. 2 písm. d/, dosavadní písm. d/        
až h/ se označují jako písm. e/ až i/ a mění se text písm. g/, h/,       
DE M ODEMODEM OD EMODE MODE MOD EMOD EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE        
DEMODEMO DEMO DEMO D EM O D EMOD EM ODEM ODEM O DE MOD EM ODEM O        
DEMOD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MO DE MODEMODE MODE MODEM OD EM         
DEM ODEM O DEMOD EM OD EMO DEMODEMOD EMODE MO DE MODEMODE MODE         
DEMOD EM O DEMO DE MODE MODEM ODEM O D EM ODEMODEMO DEMO D EM O DE       
DEMODEMO DEMO DEMO D EM ODE MODE MO DEMO DEMO DE MO D EMODEMOD EM        
ods. 12;§ 35i ods. 3 až 6;§ 36 ods. 5 písm. d/;                 

217/2022 Sb.: Ruší část
Zákon 111/1994 Sb.: § 2 ods. 16, dosavadní ods. 17 až 20 se           
označují jako ods. 16 až 19 a mění se text ods. 18;§ 37 ods. 3;§        
38a ods. 3 písm. i/ a j/, dosavadní písm. k/ a l/ se označují jako       
písm. i/ a j/, písm. i/ se zrušuje, dosavadní písm. j/ se označuje       
jako písm. i/;                                 

DEMODEMO DEMO DEMO DEMO
DEMOD EMODEMOD EMOD E M ODEM ODEM O DEM ODEMODEMO DE MODE MO DEMO        
D EMODE MOD EMO DEMO D EMODE MODE MOD E MODE MO DEM ODE M ODEM ODE       
DE MODE MOD E MODE MOD EMO DE MODE MO DE MOD EMO DEMO D EMODE MOD        
DEMO DEM ODEM OD EM ODEM O DEMOD EMOD EMOD EMO DEMO DE M OD EMO         
DEM ODEM ODE MO DEMO DE MO DEM ODE MODE M ODEMO DEM ODEM OD EMOD E       
DEMOD EMO DEM ODEM O DEMOD EMO DEMO DEM ODE MODE M OD EMO DE MODE        
1 písm. a/, b/, j/;§ 35a ods. 3, ods. 4 písm. b/;§ 35b ods. 3,         
ods. 4 písm. b/;§ 35j ods. 4;§ 36 ods. 3, ods. 5 písm. b/;§ 36         
ods. 6;§ 37 ods. 1;§ 38;§ 38a ods. 2;§ 40c;§ 41 ods. 2;